Frivilligsite

I Parkinsonforeningen har vi ca. 350 frivillige, som udgør rygraden i foreningen. Her finder du relevante informationer og dokumenter for dig, der er frivillig. Siden opdateres løbende.

Indhold

Vil du være frivillig?

Som frivillig i Parkinsonforeningen er du med til at hjælpe landets parkinsonfamilier. Samtidig kommer du med i et fællesskab med andre, som også gerne vil arbejde for parkinsonsagen.

Alle kan være frivillige og vi har brug for alle, som har lyst til at bidrage. De fleste frivillige er tilknyttet foreningens lokale kredse eller klubber, mens andre hjælper til i diverse arbejdsgrupper eller ad hoc, når der er mulighed.

Kontakt den lokale bestyrelse der hvor du bor eller tag fat i en af foreningens organisationskonsulenter, som kan hjælpe dig videre.

FIND DIN KREDS: Kom i kontakt lokalt

KONTAKT: Sekretariatet

Håndbog for frivillige

I håndbogen har vi samlet de vigtigste informationer og ideer til dig, der er frivillig i Parkinsonforeningen. Hvert afsnit er skrevet i kort form og giver en introduktion til foreningen.

Vedtægter for en kreds

Foreningens formål er ifølge vedtægterne at være det naturlige samlingspunkt – også lokalt – for personer med parkinson og deres pårørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktiviteter samt at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for Parkinsons sygdom – herunder atypisk parkinsonisme – og for sygdommens symptomer og konsekvenser.

Du finder kredsvedtægterne under foreningens generelle vedtægter (side 8).

Blanket til kørselsgodtgørelse

Her kan du downloade blanketten vedr. kørselsgodtgørelse.

Logo - i forskellige versioner

Her finder du Parkinsonforeningens logo i forskellige varianter (alle i JPEG). Til breve mv. vil foreningen normalt altid bruge det horisontale logo.

Skal du bruge logoet i andre opløsninger (fx til større tryksager) kan du kontakte Katrine på katrine.thorlund@parkinson.dk.

Skabeloner

Her har vi samlet en række relevante skabeloner til det frivillige arbejde. Fx finder du en skabelon til årshjul (Excel) samt diverse ark, som kan bruges i forbindelse med rekruttering og planlægning.

Forslag til aktiviteter

Her finder du i ikke-prioriteret rækkefølge en række ideer til oplæg og temaer, som kan bruges på kreds og/eller klubniveau i Parkinsonforeningen.

Send endelig flere forslag til organisationskonsulenterne, så sørger vi for, at opdatere listen løbende.

Guide til zoom

På YouTube har foreningen samlet en række film, som guider dig, der gerne vil bruge zoom – herunder hjælp til at deltage i zoom-møder og hjælp til at oprette mødeindkaldelser.

YOUTUBE: Kom i gang med zoom

Viden til frivillige i informatørkorpset

Her har vi samlet lidt materiale til dig, der er frivillig i Parkinsonforeningens informatørkorps.

Retningslinjer for brug af data

Retningslinjerne handler om, hvordan man skal håndtere personfølsomme oplysninger, medlemslister, Facebook, indhente samtykkeerklæringer og slette data.

Kredsadgang til medlemssystemet

For at kunne kommunikere med medlemmerne bruger vi i Parkinsonforeningen et medlemssystem, der hedder Collect. I næsten alle kredse findes der et medlem med adgang til informationer fra medlemssystemet om medlemmerne i den pågældende kreds. Du kan henvende dig til din lokale bestyrelse, hvis du har behov for kontaktoplysninger, hvis du fx er formand for en klub og skal i kontakt med medlemmerne. Det er vigtigt, at alle bruger aktuelle medlemsoplysninger, så vi får kontakt med nuværende medlemmer.

Hvis du har adgang til medlemssystemet, kan du finde en manual til denne her. For spørgsmål kan du kontakte Ulrik Husted på ulrik.husted@parkinson.dk.

Manual til webansvarlige

Alle kredse har deres egen hjemmeside under www.parkinson.dk, hvor en eller flere udpegede webansvarlige står for at opdatere kontaktoplysninger, aktiviteter mv.

Her finder du den opdaterede manual til de webansvarlige. For spørgsmål til login mv. kontakt sekretariatet.

Hjælp fra sekretariatet

I sekretariatet er der ansat to organisationskonsulenter, som dækker hhv. Øst- og Vestdanmark. Organisationskonsulenterne kan altid kontaktes ved spørgsmål om stort og småt som frivillig i foreningen. Du kan f.eks. få hjælp og vejledning til spørgsmål om §18-midler, gode oplægsholdere, ideer til aktiviteter mv.

I sekretariatet kan du som frivillig altid få hjælp fra alle i sekretariatet. Kassereren kan f.eks. kontakte foreningens bogholder, mens den webansvarlige kan kontakte kommunikationsrådgiveren osv. Organisationskonsulenterne kan altid hjælpe dig videre, og ellers findes kontaktoplysningerne altid under ‘sekretariatet’.

KONTAKT: Sekretariatet

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.