Informatørkorps

Parkinsonforeningens informatørkorps holder oplæg om livet med Parkinsons sygdom for uddannelsesinstitutioner, plejehjem og andre, der gerne vil vide mere om sygdommen.

Her kan du finde oplysninger om de enkelte informatører. De er inddelt efter Parkinsonforeningens 15 kredse.

Hvis der ikke er en informatør i dit område, kan du kigge under de andre kredse, da mange af informatørerne er villige til at transportere sig rundt. Hvis du ønsker at invitere en af dem ud til et oplæg, kan du tage kontakt direkte til informatøren og aftale nærmere. Informatørerne skal have deres transport betalt af rekvirenten, men kræver derudover ikke betaling.

Hvis du har generelle spørgsmål til informatørkorpset, kan du kontakte Elsebeth Bech, sekretariatet på tlf. 36 35 02 30 eller informatoer@parkinson.dk

Jytte Lund, Aakirkeby
Kontaktoplysninger::
Mail: jytte@roemersminde.dk:
Tlf.: 23 88 49 66

Kitte Brodal, Middelfart 
Kitte er født i 1949 og har haft diagnosen siden 2015. Kitte er uddannet folkeskolelærer og er nu leder af en klub i Parkinsonforeningen. Kitte vil gerne fortælle om, hvordan det er at leve med kronisk sygdom, og hvilken betydning det har for hende at møde andre med sygdommen i foreningen. Kitte kommer også ind på, hvor forskelligt sygdommen udvikler sig.

Kontaktoplysninger:
Mail: kittebrodalstrib@gmail.com
Tlf.: 41 58 67 03

 

Mette Bernth, Odense
Mette er født i 1965 og har haft diagnosen siden 2018. Mette er uddannet sygeplejerske og arbejder i fleksjob. Hun vil gerne fortælle om, hvordan det føles at have parkinson og kan bruge sin viden som sygeplejerske.

Kontaktoplysninger:
Mail: mette@ebbebernth.dk
Tlf.: 20 41 10 88

 

Nis Anders Thomsen, Tommerup
Nis er født i 1959. Hans kone fik diagnosen i 2001, og han fik selv diagnosen i foråret 2023. Nis har undervist som landbrugsskolelærer i 28 år. Til sidst tog det så mange kræfter at undervise, at han lod sig pensionere i 2022. Siden har han arbejdet som arbejdsmand ca. 10 timer om ugen.

I oplægget vil Nis komme ind på det at være pårørende til en ægtefælle, der har haft parkinson inde på livet i mere end 20 år. Nis kone fik i efteråret 2021 en Deep Brain Stimulation-operation, som virkede, men også gav nogle komplikationer. Det har været et liv med mange oplevelser med behandlersystemet, med skiftende medicinske midler og de bivirkninger man skal have for øje. Det har været et liv, hvor de har skulle finde løsninger til at håndtere de følelsesmæssige forandringer, parkinson har givet dem. I foråret 2023 blev Nis pludselig forfremmet til selv at have parkinson på egen krop. Nu skulle en ny del af livet håndteres.

Kontaktoplysninger:
Mail: nisthomsen1@gmail.com
Tlf.: 61 50 30 36

Lina Lagstrøm, København
Lina er født i 1964 og har haft diagnosen siden 2020.
Lina havde en stilling, som underviser i en stor international virksomhed, da hun fik overbragt beskeden om, at hun havde fået Parkinson.
Hør hendes åbenhjertige beskrivelse af, hvad der lå forud for denne besked og hvordan hun og hendes nærmeste reagerede .
Lina fortæller blandt andet om, hvordan hun bevidst arbejdede med at acceptere denne skelsættende diagnose og hvordan hendes hverdag har ændret sig siden da.
Ønsker du, at Linas præsentation skal laves i en anden form f.eks. som et interview, hvor du/I stiller spørgsmålene, så er Lina også åben for dette.

Kontaktoplysninger:
Mail: lina.lagstrom@hotmail.com
Tlf.: 23 68 45 52

 

Jan Petersen, København
Jan er født i 1960 og har haft parkinson siden 2010. Jan arbejder i fleksjob som pedel på et gymnasium. Jan fik i 2018 en Deep Brain Stimulation-operation, der mindsker hans fysiske symptomer. Jan fortæller gerne om og viser klip fra operation.

Kontaktoplysninger:
Mail: jdp111060@gmail.com 
Tlf.: 27 57 35 72

 

Heino Jespersen, København
Heino er født i 1954 og har haft diagnosen siden 2008. Heino er uddannet cand.polit og har bl.a. været kontorchef i Integrationsministeriet og ansat i fleksjob fra 2011-2019 i samme sted. For Heino var det vigtigt at kunne beholde kontakten til arbejdsmarkedet længe og bruge sine kompetencer. Heino har holdt flere oplæg, bl.a. for medicinalfirmaer på Engelsk.

I oplægget fortæller Heino om udfordringen ved at have Parkinson, men at man også kan have et godt liv trods Parkinson.

Heino hylder mottoet: Motion er Medicin og er sikker på at motion kan gøre en forskel, ligesom kosten spiller en rolle.

Kontaktoplysninger:
Mail: heino@unitywalk.dk
Tlf.: 40 22 15 96

Torben Mikkelsen, Tjele
Torben er født i 1960 og fik diagnosen i 2013. Torben er uddannet elektriker og energiteknolog. Torben har arbejdet som elektriker og også som pedel. I sit oplæg ønsker Torben at fortælle om hvordan det er at have sygdommen og om, hvordan det påvirker ham på godt og ondt. Hvordan det er at have fået en sygdom, som ikke forsvinder.

Kontaktoplysninger:
Mail:torbenv.60@gmail.com
Tlf.: 21 49 38 20

Kurt Skjødt Pedersen, Nørresundby
Kurt er født i 1954 og har haft diagnosen siden 2020. Kurt har arbejdet som IT-konsulent i omkring 35 år og har pga. det ofte stillesiddende job kendt til vigtigheden af at træne og vedligeholde sin krop.

Kontaktoplysninger:
Mail: skjoedt@hotmail.com
Tlf.: 42 92 68 07

 

Søren Steen Nielsen, Skørping 

Søren er født i 1943 og har haft parkinson i ca. 10 år. Søren haft et langt liv som operasanger og sangpædagog og har derfor en stor praktisk viden om stemmens funktioner i tale og sang. Som professionel underviser har Søren været ansat på universitetet og musikkonservatorium, og er bekendt med at ” stå på scenen”. Søren vil i hans oplæg fortælle om hans oplevelser med parkinson.

Kontaktoplysninger:
Mail: syngemester@mail.dk
Tlf.: 28 34 02 66

Preben Carøe, Hørsholm
Preben er født i 1951 og har haft diagnosen siden 2010. Preben tager i oplægget udgangspunkt i sin egen sygdom og symptombillede for at fænge tilhørerne.

Kontaktoplysninger:
Mail: pc@caroeeconsult.com
Tlf.: 21 71 38 88

 

Else Plesner, Helsingør
Else er født i 1944. Hendes mand Thomas fik diagnosen i 2013. Else har arbejdet i børneforsorgen i 25 år, som forstander for diverse behandlingsinstitutioner for børn, unge og familier samt været formand for Danske Døgninstitutioner. Derudover har Else siddet en årrække i handicaprådet i Helsingør Kommune. Else har undervist på forskellige uddannelsesinstitutioner og i kommuner.

Else vil som informatør lægge vægt på rollen som pårørende, herunder:

Hendes historie som pårørende. Dilemmaer der opstår i rollen. Rolleskift. Den svære beslutning.

Hvor kan den pårørende få hjælp og støtte?

Pårørendegrupper.

Kontaktoplysninger:
Mail: tjep11@hotmail.com
Tlf.: 40 11 55 58

Kristine Nielsen, Roskilde
Kristine er født i 1950 og har haft diagnosen siden 2015. Kristine har arbejdet som almen praktiserende læge indtil 2017. Kristine vil gerne udbrede kendskabet til parkinson til især sundhedspersonalet, bl.a. betydningen af tålmodighed og ro, når tempoet er nedsat.

Kontaktoplysninger:
Mail: kristine.nielsen@dadlnet.dk
Tlf.: 22 66 10 30

 

Gitte Haupt Jensen og Frank Villum Jensen, Køge
Gitte er født i 1956 og fik diagnosen i 2017. Gitte har arbejdet som folkeskolelærer i 31 år og har haft en tillidsmandsfunktion. Gitte vil i sit oplæg gerne være med til at udbrede kendskabet til parkinson. Gittes mand Frank deltager også, når Gitte skal holde oplæg. Oplægget kan derfor både give en indsigt i det at leve med sygdommen og være pårørende. Gitte vil med sit oplæg også være med til at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at de kommunale aktører opretter en parkinsonkoordinator. Det vil medføre, at mennesker, der bliver diagnosticeret med parkinson, hurtigt kan få hjælp og i det mindste få oplyst, hvor hjælpen findes.

Kontaktoplysninger:
Mail: gjfasanvej@hotmail.com og frankvje@gmail.com
Tlf.: Gitte (20 77 41 06) og Frank (30 29 28 72)

 

Lisbet Toft Jansson, Solrød Strand  

Lisbet er født i 1952 og er uddannet lærer og skolebibliotekar. Hun er nu pensionist, men underviser dog en formiddag om ugen modtageklasse på Havdrup Skole.

Lisbet er pårørende til Lars, som har haft parkinson i 23 år. Lars er i tidens løb blevet behandlet med tabletter, apomorfinpumpe, duodopapumpe og nu lecigonpumpe. Lisbet har derfor et stort kendskab til og mange erfaringer med avanceret behandling.

I sit oplæg vil Lisbet lægge vægt på den pårørendes rolle i sygdomsforløbet, og hvordan han/hun kan inddrages i omsorg og pasning af personen med parkinson. Og hvornår andre må tage over. Det er vigtigt at kende de muligheder, der er for at få hjælp, hvor man kan henvende sig, og hvad man har ret til. Lisbet er sikker på, at et “parløb” mellem personen med parkinson og en pårørende kan være med til at give mere information og bedre forståelse for sygdommens udfordringer.

Kontaktoplysninger:
Mail:jansson@newmail.dk

Tlf.: 26137385

Niels-Jørgen Teglbrænder, Hvidovre
Niels-Jørgen er født i 1959 og fik diagnosen i 2017. Niels-Jørgen er uddannet pædagog i 1984. Han har i sit arbejdsliv været daginstitutionsleder i en stor institution i Hvidovre Kommune. Niels-Jørgen gik på efterløn i august 2023. I forhold til at holde oplæg er Niels-Jørgen optaget af, at træning og positivitet er med til at holde parkinson på afstand. Han vil forsøge at vende tingene lidt på hovedet, så i stedet for at spørge: ”Hvad har været mine største udfordringer i forhold til parkinson?”, så vil han spørge: ”Hvad har været de to bedste ting ved at have fået parkinson?”

Kontaktoplysninger:
Mail: nj@teglbraender.dk
Tlf.: 22 31 97 44

 

Jette Oppelstrup, Herlev
Jette er født i 1973 og har haft diagnosen siden 2017. Jette har arbejdet som urmager og har to hjemmeboende sønner. Jette fortæller blandt andet om at være “ung” med parkinson.

Kontaktoplysninger:
Mail: joppelstrup@hotmail.com
Tlf.: 40 71 12 38

 

Hanne Corneliussen, Bagsværd
Hanne er født i 1955 og har haft diagnosen siden 2000. Hanne er frivillig i flere dele af foreningen og går meget op i at bevæge sig. Hannes mantra er, at det er vigtigt at bevæge sig og holde sig i gang.

Kontaktoplysninger:
Mail: hcorneliussen@stageone.dk
Tlf.: 26 15 72 63

Ove Christiansen, Sakskøbing
Ove er født i 1949 og har haft diagnosen siden 2020. Ove har været kommunalt ansat i 25 år frem til 1997, heraf de sidste 12 år som chef inden for socialområdet. Siden 1997 har Ove arbejdet med forsikringer, hovedparten af tiden som chef/ formand for Forsikringsklub i GF Forsikring. Ove er stadig med i Fondsbestyrelsen i GF Forsikring.

Ove har ud over parkinson fem andre kroniske lidelser, som han tror alle mere eller mindre hænger sammen med, at han også har fået diagnosen parkinson. Ove er specielt optaget af at have et aktivt liv, hvilket han mener er en væsentlig faktor for, at han ikke er hårdere ramt, end han egentlig er.

Kontaktoplysninger:
Mail: forsikringsmanden.christiansen@gmail.com
Tlf.: 21 14 77 61

 

Sophie Korsager Rønnow, Næstved
Sophie er født i 1979 og fik diagnosen i 2017. Sophie har tre teenagebørn og er i fleksjob, hvor hun arbejder som psykolog.

Sophie er i sit oplæg optaget af at fortælle historien om nuancerne – at det at have parkinson ser meget forskelligt ud. At fortælle om at være ung og have et familieliv og håb og drømme, som ikke helt blev som man kunne ønske sig, men at vi skal vise vores børn og medmennesker at på trods af, hvad der rammer os i livet, kan man leve gode og meningsfulde liv.  At forforståelser tit ikke er til gavn, men at man bliver nødt til at være nysgerrig på det enkelte menneske, der er ramt af parkinson.

Sophie skriver også musik hvor igennem følelserne; sorgerne, tankerne, men også glimtet/det skæve kan komme til udtryk.

Kontaktoplysninger:
Mail: sophieronnow@me.com
Tlf.: 61 71 33 60

Torben Bødker Jensen, Esbjerg
Torben er født i 1964 og fik diagnosen i 2021. Torben er i fleksjob som tømrer og har tidligere arbejdet som navigatør og selvstændig konsulent inden for offshore Olie og Vind.

Torben vil lægge vægt på, at man skal have det bedste ud af det, der er. Han vil fortælle om sin vej fra selvstændig til sygeløn og mødet med systemet. Om de forandringer, udfordringer og omlægninger, der sker med ens liv. Den store arbejdsopgave det er at finde vej igennem systemet og samtidige arbejde med sin mentale tilstand og de forandringer, der sker med ens krop, både fysisk og psykisk. Han vil afslutningsvis fortælle, at man godt kan have et rigtig godt liv, men et andet liv med parkinson.

Kontaktoplysninger:
Mail: 22akaog@gmail.com
Tlf.: 51 92 22 12

 

Inge Daugaard, Brørup 
Inge er født i 1948. Hendes ægtefælle, Ernst, fik diagnosen i 2007 og døde i 2022. Hun har været plejepårørende alle årene i hjemmet.

Inge har tidligere arbejdet som folkeskolelærer i 38 år. Inge kan i oplæg fortælle om at være pårørende til en ægtefælle med parkinson, at være pårørende gennem et langt forløb, at leve med parkinson, samarbejde med hjemmeplejen, om muligheder for hjælp fra kommunen/det offentlige og hjælpemidler.

Inge er medlem af bestyrelsen i Sydvestjyllands Kreds. Inge deltager i planlægning og afvikling af kurser på Parkinsonskolen i Middelfart. Inge har ledet klubben i Brørup fra 2009 – 2016 samt en tilknyttet pårørendegruppe i et par år.

Kontaktoplysninger:
Mail: inge.daugaard@stofanet.dk
Tlf.: 29 13 30 17

Karen Lykkegaard, Give
Karen er født i 1969 og fik diagnosen i 2015. Hun har de sidste 17 år af sit arbejdsliv arbejdet som statsautoriseret fodterapeut, og tidligere har hun undervist på erhvervsskolerne. Hun har også erfaring fra bestyrelses- og lokalt rådsarbejde. I øjeblikket er hun formand for Parkinsonforeningens kreds Sydøstjylland.

Karen brænder for at forbedre levevilkårene for mennesker med kronisk(e) sygdom(me). Det vil hun bl.a. gøre ved at udbrede kendskabet til, hvad Parkinsons sygdom er, men også ved at give et bud på, hvad forskellige grupper inden for sundhedssystemet kan gøre for at forbedre tilværelsen for mennesker med parkinson.

Kontaktoplysninger:
Mail: parkinson.sydostjylland@gmail.com
Tlf.: 40 81 18 32

 

Lars Hansen, Kolding
Lars er født i 1958 og har haft diagnosen siden 2010. Lars arbejdede 5 år som efterskolelærer med sin diagnose og fik derefter en førtidspension. Lars fik i 2019 en Deep Brain Stimulation-operation. Lars vil gerne afmystificere sygdommen og fortælle om både de synlige samt usynlige symptomer, såsom kognitive vanskeligheder.

Kontaktoplysninger:
Mail: larshkie@gmail.com
Tlf.: 21 75 55 36

 

Lone Hansen, Vejle
Lone er født i 1954 og været pårørende det meste af sit voksenliv, bl.a. til forældre og svigerforældre. I 2011 blev hendes mand diagnosticeret med parkinson, og for knap 3 år siden fik hendes mand en Duodopapumpe. Lone er pårørendetovholder i Sydøstjyllands kredsen og vil gerne fortælle om det at være pårørende.

Kontaktoplysninger:
Mail: hplhansen@hansen.mail.dk
Tlf.: 21775643

 

Søren Bonde, Vejle
Søren er født i 1957 og har fået diagnosen i 2023. Søren er uddannet civiløkonom, har arbejdet som pensionschef og senest som formuerådgiver i finanssektoren. Søren har tidligere undervist og er NLP Practitioner.

I forhold til at holde oplæg om parkinson er Søren optaget af ”Livets glæder – med parkinson”. Hans budskab er: ”Man kan sagtens leve et godt liv med livskvalitet på trods af en kronisk sygdom.” Søren vil bl.a. komme ind på de mange “sidegevinster” han oplever med parkinson. Herunder større taknemlighed for hverdagen, styrkelse af de personlige relationer samt bedre fysisk form! Hvordan finder jeg motivationen og gnisten til at “udnytte” de mange gode tilbud til parkinsonpatienter? Et spørgsmål Søren vil prøve at give svar på!

Kontaktoplysninger:
Mail: Sorenchrbonde57@gmail.com
Tlf.: 40854113

 

Britta Ramsdal Nielsen, Kolding
Britta er født i 1964 og har haft diagnosen siden 2018. Britta har en baggrund som folkeskolelærer og selvstændig erhvervsdrivende. Siden 2000 ansat i HR-funktion i konsulentvirksomhed. Britta kan bidrage med perspektiver ud fra egen historik – med fokus på at leve med sygdommen ud fra en positiv livsanskuelse, som bl.a. handler om selv at tage ansvar for hverdagen (mad, træning, søvn osv.). Derudover kan Brittas oplæg omhandle følgende problematikker:

 • Hvad har diagnosen betydet for hendes arbejdsliv og privatliv
 • Hvordan har hun integreret sygdommen i sin dagligdag – og vejen dertil
 • Livskvalitet – også med en kronisk diagnose
 • Samarbejdet med kommune, læger, fysioterapeut samt andre behandlere.

Kontaktoplysninger:
Mail: bn@ramsdalgruppen.dk
Tlf.: 25 23 02 99

Torben Andersen, Aabenraa
Torben er født i 1963 og fik diagnosen i 2015. Torben har været IT-konsulent i 20 år. Han er pt. i fleksjob ved et erhvervsakademi som IT-supporter.

Når Torben skal holde oplæg, vil han lægge vægt på følgende:

 • Hans egen erfaring med at havde gennemgået DBS-operation
 • Hans oplevelse af at have parkinson og hans forløb
 • Omgivelsernes reaktion på parkinson
 • Hvorfor skal parkinson-træning (behandling) være baseret på frivilliges indsats?

Kontaktoplysninger:
Email: ta.torben.andersen@gmail.com
Tlf.: 60630994

 

Kit Bjerre, Aabenraa.
Kit er pårørende til Erling. Erling er født i 1957 og blev diagnosticeret i 2013. Erling har arbejdet med IT på en fabrik, der producerer bildele. Kit er uddannet pædagog.
Kit vil gerne holde oplæg om de forskellige parkinson-symptomer, både de motoriske og ikke-motoriske, hvordan man tackler hverdagen med parkinson, hvilken hjælp man kan få og rollen som pårørende. Kit holder også oplæg med Ida Marie Krogh, Skau.

Kontaktoplysninger:
Mail: kitbjerre@bbsyd.dk
Tlf.: 24 22 37 45

 

Ida Marie Krogh Skau, Løgumkloster

Ida er født 1963 og fik diagnosen i 2017. Ida havde dog allerede de første symptomer i 2013.

Ida vil i hendes oplæg komme ind på følgende:

 • Hvordan det påvirker identitet, livssyn og selvforståelse at få en kronisk og uhelbredelig sygdom som Parkinson
 • Teorier om musikkens gavnlige virkning
 • De nye netværk og fællesskaber som åbner sig
 • Copingstrategier (personlige og generelle)
 • De grundlæggende informationer om parkinson

OBS: Kan evt.holde duo-oplæg sammen med Kit Bjerre (pårørende)

Kontaktoplysninger:
Mail: ida@kroghskau.dk
Tlf.: 2570 3606

 

Lene Floor Kousgaard, Tønder

Lene er født i 1963 og fik diagnosen i marts 2023, men havde dog haft symptomer på sygdommen fire år inden diagnosen blev stillet. Lene er uddannet sygeplejerske og arbejder nu i fleksjob som visitator af kommunale ydelser (hjemmehjælp m.m.).

Lene vil kunne holde oplæg om følgende temaer:
Hvordan bruger jeg min sundhedsfaglige viden i forhold til at blive ramt af en progredierende lidelse – mestringsstrategier.
Vigtigheden af at skelne mellem den fagprofessionelle rolle og rollen som patient.
Erfaring med at fastholde et arbejdsliv trods sygdom.
Erfaringer med den gavnlige effekt af sang og dans – det gode liv.
Grundlæggende oplysninger om Parkinson.

NB.: Det er mulighed for at Lene tilpasser oplæggene efter ønsker og behov

Kontaktoplysninger:
Mail: lenekousgaard@yahoo.dk
Tlf.: 28920349

Vi har desværre ingen informatører i Vestjylland i øjeblikket. Du kan med fordel søge i de omkringliggende kredse.

Vi har i øjeblikket ingen informatører i Vestsjælland. Du kan med fordel søge i de omkringliggende kredse.

Kim Olsen, Aarhus
Kim er født i 1956 og har haft diagnosen siden 2002. Kim er IT-konsulent og har senest arbejdet i et stort internationalt IT-firma i 23 år. I 2015 gennemgik han en Deep Brain Stimulation-operation, der betyder, at hans overbevægelser og rystelser nærmest helt er forsvundet. Kim har nu fået det så godt, at han, efter at have været på førtidspension siden 2016, har genoptaget arbejdet i samme firma, dog kun i begrænset omfang.

Kontaktoplysninger:
Mail: glad.olsen@gmail.com
Tlf.: 40 37 99 55

 

Peter Nybo, Aarhus
Peter er født i 1950 og har haft diagnosen siden 2019. Peter er i dag pensionist, men har tidligere arbejdet som administrativ leder på en folkeskole og har tidligere haft flere stillinger indenfor økonomi og salg.

Peter vil i sine oplæg især lægge vægt på behovet og nødvendigheden af fysisk træning og at komme i gang hurtigst muligt, efter man har fået diagnosen. Derudover vil han fortælle om, hvordan man spotter en person med parkinson, herunder forskellige symptomer, samt hvordan man bedst kan hjælpe mennesker med parkinson.

Kontaktoplysninger:
Mail: peternybo.dk@gmail.com
Tlf.: 29 10 52 66

 

Birthe Pedersen, Randers
Birthe er født i 1959 og fik diagnosen i 2022. Birte arbejder for at fastholde hendes fleksjob i samme IT-virksomhed, hvor hun har arbejdet i mere end 20 år. Birthe vil i sine oplæg lægge vægt på de parkinsonrelaterede udfordringer, som er skjulte for omverdenen, og hvordan hun forsøger at løse dem i hverdagen. Derudover vil hun fortælle, hvordan træning er hendes bedste ven.

Kontaktoplysninger:
Mail: bipbir@gmail.com
Tlf.: 51 56 51 10

 

Bo Lundberg Mønsted, Aarhus
Bo er født i 1949 og fik diagnosen i 2015. Bo blev pensioneret i 2014, men har tidligere arbejdet som bibliotekar ved Aarhus Universitet, senest som leder af biblioteker for historie og områdestudier.

Bo vil med sit oplæg gerne udbrede kendskabet til parkinson, fremme viden om sygdommen ved de relevante uddannelser og hjælpe sygdomsramte og pårørende med at håndtere sygdommen.

Kontaktoplysninger:
Mail: Monsted1949@gmail.dk
Tlf.: 26 79 49 07

 

Dorthe Salmonsen, Aarhus
Dorthe er født i 1945. Dorte er pårørende til Bo, som er diagnosticeret med parkinson i 2015. Dorthes tidligere mand havde også parkinson og demens. Dorthe har arbejdet som skoletandlæge og blev pensioneret i 2010. Dorthe vil i sit oplæg lægge vægt på de pårørendes rolle og udfordringer.

Kontaktoplysninger:
Mail: dorthe@salamonsen.dk
Tlf.: 61 35 30 12

Inge Broberg Vium, Aalborg
Inge er født i 1959. Hendes mand fik diagnosen parkinson i 2009 og MSA-diagnosen i 2011. Han døde af sygdommen i marts 2015. Inge har været ansat som souschef i en bank og er nu på pension.

I sit oplæg lægger Inge vægt på de helt specielle forhold omkring det at være ramt af en meget sjælden sygdom, som kun få kommer i berøring med. Og dermed også de problemer det medfører, hvis man kommer på hospital eller plejehjem – specielt fordi de fleste mister evnen til at tale, men ikke deres intellekt.

Kontaktoplysninger:
Mail: msa@msa-danmark.dk
Tlf.: 23 60 47 04

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.