Nyheder fra Parkinsonforeningen

Billede: NASA

Den 14. august 2017 affyrede NASA en rumraket, der bl.a. er lastet med en vigtig pakke til Parkinsons forskning.
En prøve af det leucin-rige repeat-kinase 2-protein (LRRK2) vil være ombord på den ubemandede raket. LRRK2 er et prioriteret mål i Parkinsons forskning, da...

Igen i år skal Pakkenbergprisen uddeles til en eller flere personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. Send dit bud på, hvem der skal have æren, senest den 1. oktober 2017. Husk begrundelse! Pakkenbergprisen er i alt på 5000 – kr. og uddeles ved Forskningsarrangementet den 4...

Frem mod 2025 bygger, ombygger og gentænker Danske Regioner og de fem regioner landets hospitaler, så der skabes et fremtidssikret hospitalsvæsen, hvor patienterne er i centrum. Det bliver ligefrem kaldt for Danmarkshistoriens største byggeprojekt siden kirkebyggerierne i 1100-tallet. Derfor...

Et testamente sikrer, at tingene bliver, som du gerne vil have og forebygger misforståelser om, hvordan arven efter dig skal fordeles. Hvis du ikke har skrevet testamente, går arven efter dig til din nærmeste familie, dvs. ægtefælle og børn. Har du ingen nærmeste familie, går arven til staten....

I Parkinsonforeningen arbejder vi løbende på at facilitere kontakten på tværs og mellem både patienter og pårørende. Teknologien fylder mere og mere i vores hverdag og skaber en pallette af nye muligheder - og vi byder som altid innovative tiltag velkommen.

coRelate app’en er udviklet så...

Sider