Forskningslegater

Hvert år støtter Parkinsonforeningen ny forskning med et millionbeløb. Foreningens forskningsråd varetager den faglige vurdering af ansøgningerne. 

Sidste år søgte 29 dygtige forskere i Danmark midler fra Parkinsonforeningens forskningsmidler og Bjarne Saxhofs fond. Antallet af ansøgere om legatmidler til forskning har – heldigvis – været stigende gennem en årrække. Fortsat bruger mange højt kvalificerede forskere midler fra Parkinsonforeningen til at finansiere forslag til forklaringsmodeller og behandlingsmuligheder.

Samtidig opslår Parkinsonforeningen i 2018 et nyt, nationalt forskningsprojekt på rehabiliteringsfeltet. Til projektet er afsat og øremærket 300.000 kr. af foreningens forskningsmidler.

LÆS MERE: Vil du forske i rehabilitering?

For at lette processen fremover opslår Parkinsonforeningen fra 2018 forskningslegaterne i det elektroniske system efond. Tænk derfor på at bruge lidt ekstra tid på at sætte dig ind i processen. Ansøgningen kan først sendes, når dokumenter er korrekt oploadet, og alle oplysninger er korrekt angivet, herunder digital godkendelse fra leder og evt. medansøgere.

Vejledning til efond kan læses, når du er logget ind i systemet. Systemet registrerer dig, når du logger ind for første gang.

Ansøgningsfristen er 15. august. Ansøgere får besked i begyndelsen af oktober 2018.

ANSØG: Online ansøgning

Eventuel støtte gives under forudsætning af, at der årligt samt i forbindelse med projektets afslutning skriftligt redegøres for projektet. Vi skal gøre opmærksom på, at forskerne forpligter sig til at informere Parkinsonforeningen om eventuelle ændringer i forhold til anvendelse af bevillingen. For at sikre maksimal forskningsmæssig udnyttelse af Parkinsonforeningens forskningsbevillinger skal det ligeledes præciseres, at det bevilgede beløb ikke må anvendes til betaling af administrationsgebyr og anden institutionel overhead.

Endvidere skal legatmodtagerne på et årligt indkaldt møde mundtligt redegøre for resultaterne af forskningsprojektet - i år foregår dette lørdag den 27. oktober 2018.

Midlerne til forskningslegaterne stammer hovedsageligt fra Bjarne Saxhofs Fond samt donationer og arv. Parkinsonforeningen har således en bestyrelsespost i Bjarne Saxhofs Fond, hvis formål er at støtte forskning i Parkinsons sygdom, cancerforskning og forskning i udvikling af energibesparende foranstaltninger. Det er med hjælp fra fonden samt private donationer, at foreningen hvert år kan uddele et stort beløb til forskning.

LÆS MERE: Om forskningsrådet

LÆS MERE: Legatbogen