Legatmodtagere 2021

Lørdag den 30. oktober 2021 uddelte Parkinsonforeningen 3 mio kr. til en række spændende forskningsprojekter, der hver især arbejder på at finde en brik i det store puslespil om parkinson.

Per Borghammer
Aarhus Universitetshospital, Nuklearmedicinsk afdeling og PET, Institut for Klinisk Medicin.
”Validering af ”mini-PSG” til vurdering af RBD (REM søvn-adfærds-forstyrrelse) hos patienter med Parkinsons sygdom”.
Kr. 188.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

David Brooks
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Nuklearmedicin og PET.
”Can high-intensity aerobic exercise increase brain synaptic SV2A protein density in Parkinson disease patients? A PET-MRI study”.
Kr. 100.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Tomasz Brudek
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Research Laboratory for Stereology and Neuroscience.
“Exacerbation of alpha-synuclein pathology in PD and MSA animal models by B-cell depletion”.
Kr. 50.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Céline Galvagnion
Københavns Universitet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
”Investigation of the effect of oxidative stress and decrease in glucocerebro-sidase protein and activity levels on the lipidome of dopa-minergic cells and isolated organelles”.
Kr. 125.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Ulrik Gether
Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab.
”Elucidation of early components of neuronal and behavioral abnormalities in relation the Parkinson’s disease using viral neuro-modulation, biosensors and advanced motor behavior analysis”.
Kr. 120.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Christian Hansen
Københavns Professionshøjskole, Laborantuddannelsen.
”Undersøgelse af DNAJB6 protein udtryk i hjernevæv fra patienter med Parkinsons sygdom”.
Kr. 100.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Poul Henning Jensen
Professor, Dandrite/Biomedicinsk institut, Aarhus Universitet.
”Patient-deriverede alfa-synuclein aggregater sygdomsspecifikke interaktioner som nøgler til at forstå individuelle sygdomsforløb?”.
Kr. 380.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Sanne Simone Kaalund
Bispebjerg University Hospital, Researchlaboratory for Stereology and Neuroscience.
“A 3D Histological Atlas of Multiple System Atrophy Pathology in the Human Brain”.
Kr. 149.975 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Anne Marlene Landau
Lektor, Aarhus University, PET Center and Translational Neuropsychiatry Unit, Institute of Clinical Medicine
“Longitudinal imaging of synaptic density after brain stimulation of the subthalamic nucleus of parkinsonian minipigs”.
Kr. 100.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Annemette Løkkegaard
Overlæge, klinisk forskningslektor, Neurologisk afdeling, Bispebjerg hospital.
”Computer-assisted self-training to improve Executive functions versus unspecific training in patients after Stroke, Cardiac arrest or in Parkinson’s Disease: A randomized controlled trial (COMPEX)”.
Kr. 130.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Morten Meyer
Lektor, forskningsleder, Afd. for Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet.
“Mitochondrial deubiquitinase USP30 – a promising therapeutic target in Parkinson’s disease”.
Kr. 250.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Torben Moos
Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.
”Generation of bispecific antibodies amendable for blood-brain barrier transport and targeting to neurons containing aggregated alpha-synuclein”.
Kr. 150.000 (forskningsmidler fra  Bjarne Saxhofs Fond)

Mattias Rickhag
DRCMR, MR-forskning, Afs. 714 Copenhagen University Hospital Hvidovre, Danish Research Centre for Magnetic Resonanace (DRCMR).
“Does selective inhibition of pyramidal-type cortico-striatal inputs provoke “parkinsonism” in mice? – A viral-genetic based circuit-interrogation approach”.
Kr. 250.000 (forskningsmidler fra  Parkinsonforeningen)

Marina Romero-Ramos
Lektor, Aarhus University, Dept. Biomedicine, Faculty of Medicine.
“Study of the influence of vagus mediated immune modulation in the progression of Parkinson’s disease and disease subtypes”.
Kr. 250.000 (forskningsmidler fra  Parkinsonforeningen)

Majken Borup Thomsen
Aarhus Universitet, Translational Neuropsychiatry Unit.
“Imaging histone deacetylase activity in animal models of acute and progressive Parkinson’s disease”.
Kr. 150.000 (forskningsmidler fra  Parkinsonforeningen)

Jette Thuesen
Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
”Danskere med kognitiv funktionsnedsættelse ved Parkinsons sygdom: karakteristika, funktionsevne, livskvalitet og tilbud om rehabilitering”.
Kr. 135.000 (forskningsmidler fra  Parkinsonforeningen)

Nathalie Van Den Berge
Institut for Klinisk Medicin – Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin – Aarhus Universitet.
”Alpha-synuclein strain characteristics in gut-first and brain-first animal models of Parkinson’s Disease”.
Kr. 250.000 (forskningsmidler fra  Parkinsonforeningen)

Lene Vase
Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Aarhus School og Business and Social Sciences.
”Processering og behandling af smerte hos patienter med Parkinsons sygdom”.
Kr. 118.560 (forskningsmidler fra  Parkinsonforeningen)

På Parkinsonforeningens Youtube-kanal kan du se den samlede legatoverrækkelse fra 2021.

YOUTUBE: Legatoverrækkelsen 2021

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.