Legatmodtagere 2019

Lørdag den 9. november 2019 uddelte Parkinsonforeningen knap 2,5 mio kr. til 19 spændende forskningsprojekter, der hver især arbejder på at finde en brik i det store puslespil om parkinson.

Merete Bakke
Professor, Odontologisk, SUND, Københavns Universitet
”Oral Helse, orofacial funktion og tandplejeydelser ved Parkinsons sygdom”
Kr. 85.000

Helle Bogetofte Barnkob
Reservelæge, Neurologisk Afd., Odense UniversitetsHospital
“Investigating the effect of PARK2, LRRK2 and DJ-1 mutations in human isogenic iPSC-derived neurons”
Kr. 100.000

Mark Denham
Associate Professor, DANDRITE, Aarhus Universitet
“Identifying Genetic Risk Variants For Parkinson’s Disease”
Kr. 100.000

Céline Galvagnion
Associate Professor, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
“Identification of lipid changes associated with Parkinson’s Disease in dopaminergic neuronal cells”
Kr. 100.000

Poul Jørgen Jennum
Professor, overlæge, dr.med., Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet
“Health social and economic consequences of Parkinson’s Disease. -Health care use and disease burden for the spouses/relatives”
Kr. 125.000

Poul Henning Jensen
Professor, Dandrite/Biomedicinsk institut, Aarhus Universitet
“Development and characterization of an animal model to study Parkinson’s associated pain based on α-synuclein aggregation”
Kr. 280.000

Anne Marlene Landau
Lektor, PET Center and Translational Neuropsychiatry Unit, Institute of Clinical Medicine, Aarhus Universitet
“PET imaging of synaptic transporter function to elucidate anti-parkinsonian mechanisms of deep brain stimulation”
Kr. 100.000

Annemette Løkkegaard
Overlæge, klinisk forskningslektor, Neurologisk afdeling, Bispebjerg hospital
“Profiling of disease-related cognitive and motor impairment with focus on dopaminergic effects in Parkinson’s disease and potential correlation to biomarkers”
Kr. 60.000

Morten Meyer
Lektor, forskningsleder, Afd. for Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, Odense
“Aggregation and clearance of alpha-synuclein in healthy and parkin deficient human dopaminergic neurons”
Kr. 200.000

Birgitte Nørgaard
Lektor, forskningsleder, Enhed for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
”Forskningsprogram for brugerdrevet udvikling af et Patient Reported Outcome (PRO) redskab til patienter med Parkinsons sygdom”
Kr. 50.000

Bente Pakkenberg
Professor, laboratorieleder, Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Neurologisk afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg hospital
“Quantitation of the glia cell population in neocortex of PD patients”
Kr. 50.000

Mikael Palner
Junior Group Leader / Assistant Professor, Neurobiologisk Forsknings Enhed, Rigshospitalet
“Parkinson’s Disease-like pig model for α-synuclein PET tracer development”
Kr. 50.000

Mattias Rickhag
Adjunkt, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet, Molekylær Neurofarmakologisk Laboratorium
“Invigorating Movements in Parkinson’s Disease – Targeting the Cortico – Basal Ganglia Circuits in Rodents Using a Chemogenetic Approach”
Kr. 235.000

Marina Romero-Ramos
Lektor, Dept. Biomedicine, Faculty of Medicine, Aarhus Universitet
“Involvement of sting in the a-synuclein induced neurodegeneration”
Kr.200.000

Hartwig Siebner
Professor, forskningsleder, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital
”Finger printing” af Parkinson sygdom (PS) ved hjælp af ultra høj-felt (7 tesla) MR-skanning – simultan kortlægning af dopaminerge og noradrenerge hjernestammekerner”
Kr. 250.000

Katrine Wordenskjold Sværke
Neuropsykolog, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
”Virkningen af computerbaseret kognitiv træning på opmærksomhed og eksekutive funktioner hos patienter med Parkinsons sygdom”
Kr. 85.000

Astrid Juhl Terkelsen
Klinisk lektor, afdelingslæge, Neurologisk afdeling, Skejby, Dansk Smerteforskningscenter
”Alpha-synucleinopathy: A missing link between pure autonomic failure and Parkinson’s disease?”
Kr. 80.000

Trine Hørmann Thomsen
Phd-studerende, Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Københavns Universitet.
”Coping med komplekse symptomer i hverdagen hos patienter med Parkinson Sygdom: Et Mixed Methods studie”
Kr. 100.000

Nathalie Van Den Berge
Post doc, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
“Brain-first and gut-first asyn pathology spread in animal models of Parkinson’s disease”
Kr. 250.000

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.