Legatmodtagere 2018

Herunder kan du se de 15 legatmodtagere, der i 2018 modtog forskningsstøtte for et samlet beløb på 2.758.000 kr. Desuden uddelte Parkinsonforeningen 300.000 kr. til forskning i rehabilitering fra en 2018-særpulje.

Mark Denham
Associate Professor, DANDRITE (Danish Research Institute of Translational Neuroscience), Aarhus Universitet.

Modtog 100.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Investigating Genetic Susceptibility in Parkinson’s Disease GBA Heterozygous Carriers.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Parkinsons sygdom (PS) er en kompleks lidelse, hvis udvikling opstår i et sammenspil af mange genetiske risikofaktorer. Hvilke disse er, og hvordan de virker, er stort set ukendte. Traditionelle genetiske metoder, hvor kandidatgener slettes i mus, er ineffektive til at kortlægge disse gener, og en mere sofistikeret model er nødvendig. Vi bruger patientceller, der allerede har en risikomutation. Ved at studere disse celler kan vi bestemme, hvilke yderligere risikofaktorer, der sammen med det kendte gen bidrager til PS.

Tine Lovsø Dohlmann
Postdoc, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut.

Modtog 220.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Statiner og Parkinsons sygdom.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Kolesterolsænkende medicin (statiner) menes at have neuroprotektive egenskaber. Da kun fedtopløselige statiner kan krydse blod-hjerne barrieren, er formålet med dette studie at undersøge om anvendelse af fedtopløselige statiner, men ikke vandopløselige statiner, beskytter mod udvikling af Parkinsons sygdom. Studiet kan derved forbedre mulighederne for forebyggelse af Parkinsons sygdom samt forbedre forståelsen af Parkinsons sygdoms ætiologi, hvilket kan ligge til grund for udvikling af nye behandlingsmetoder.

Louise Lohmann Faber
Videnskabelig assistent, Københavns Universitet, Afdeling for sundhedstjenesteforskning, Institut for folkesundhedsvidenskab.

Modtog 150.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: A mixed methods study of opportunities and barriers for delivering person-centred rehabilitation for patients with Parkinson’s disease in Danish municipalities.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Formålet er at undersøge organiseringen af rehabilitering i danske kommuner og beskrive muligheder for at levere person-centreret rehabilitering af personer med Parkinsons sygdom (PD) og deres pårørende på tværs af sektorer. Studiet udføres som et nationalt ”mixed methods” studie med en spørgeskemaundersøgelse blandt nøglepersonale inden for kommunal rehabilitering af PD i de 98 danske kommuner, kombineret med dybdegående kvalitative interviews med udvalgte respondenter.

Jonas Folke
Ph.D.-studerende, Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Neurologisk afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Modtog 250.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Translating immunological findings into treatment for PD and MSA – pre-clinical models.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Alfa-synuclein (a-syn) er et specifikt protein, der er involveret i celledød ved Parkinsons sygdom (PD) og Multipel System Atrofi (MSA). Immunterapi ved brug af antistoffer mod a-syn kan være et lovende behandlingsalternativ. Vi har fundet en sygdomsspecifik afvigelse af antistoffer i PD og MSA. Ved dybdegående studier af immunceller vil vi fremstille antistoffer mod a-syn. Disse antistoffer vil vi karakterisere og ydermere teste i præ-kliniske dyremodeller af PD og MSA.

Rasha Hyder
Ph.D.-studerende, Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN), Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet.

Modtog 110.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Neural foundations of language processing in Parkinson’s disease and their modulation with deep brain stimulation in STN: neuro-magnetic investigations.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
De nuværende medicinske og kirurgiske behandlingstilbud til parkinsonpatienter er optimerede til at behandle patienternes bevægelsessymptomer. Mens disse behandlinger oftest medfører markante forbedringer af patienternes bevægelsesfunktioner, medfører de ikke lignende forbedringer for de kognitive funktioner, herunder sproget. Påvirkningen fra dyb hjernestimulation (DBS) på Parkinson-patienters sproglige funktioner er under øget bevågenhed. Indtil flere studier rapporterer om negative bivirkninger fra DBS på patienternes kognitive funktioner.

Dette studie er en del af et Ph.D.-projekt, som undersøger mulige ændringer i hjernens sprogbearbejdning hos parkinson-patienter. I vores tidligere studie har vi netop udviklet et kort forsøg med forskellige sproglige elementer, som kan bruges til at undersøge sprogproblemer hos neurologiske patienter vha. magneto-encefalografi (MEG). Vi har med succes testet dette undersøgelsesparadigme på raske unge forsøgsdeltagere, og vi er midt i at teste raske ældre forsøgsdeltagere. Herefter (nov 2018 – mar 2019) testes det på parkinsonpatienter, der er i behandling med antiparkinson-medicin. For at fuldende denne omfattende forskningsplan vil vi i det indeværende studie teste paradigmet med parkinson-patienter behandlet med DBS. Ph.D.-stipendiet fra Aarhus Universitet, der finansierer undersøgelsen, udløber marts 2019. Projektet strækker sig over 10 måneder herudover, hvilket således er motivationen for denne ansøgning.

Poul Henning Jensen
Professor, DANDRITE (Danish Research Institute of Translational Neuroscience) /Biomedicinsk institut, Aarhus Universitet.

Modtog 350.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Investigation of whether attempts to increase neurons cytosolic calcium levels protect a mouse model of progressive Parkinson’s disease – Effects of SERCA inhibition and activation of calcium channels.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Koffeinbehandling beskytter vores musemodel mod Parkinsons sygdom, og vi antager, at det skyldes en forøgelse af cellernes calcium-niveau. Vi ønsker at teste hypotesen ved at hæve calciumniveauet i musemodellens nerveceller ved behandling med calcium-pumpehæmmeren cyclopiazonic acid samt calcium-kanal-aktivatoren Bay-K8644. Positive resultater vil styrke hypotesen, påvise prækliniske behandlingsstrategier samt identificere aktive substanser for nye behandlingsmål hos patienter.

Sophie Wohlert Kjær
Ph.D.-studerende, Aarhus Universitet Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut.

Modtog 100.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Behandling af smerte med neurokirurgi hos patienter med Parkinsons sygdom.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Smerte er udbredt, men underbehandlet hos Parkinson-patienter. Dette projekt vil afklare smertestillende effekter af dyb hjernestimulering (DBS), og i hvor høj grad disse effekter stammer fra patientens egne forventninger til og erfaringer med behandlingen. Projektet søger at give indsigt i smertebehandling med DBS og hvordan behandling kan optimeres gennem patienters forventninger til behandlingen, så patienter behandles effektivt for deres smerter.

Anne Marlene Landau
Lektor, PET Center and Translational Neuropsychiatry Unit, Institute of Clinical Medicine, Aarhus Universitet.

Modtog 200.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Can dopamine cells engineered from human embryonic stem cells increase striatal dopamine synthesis and synaptic density in a minipig model of Parkinson’s disease?

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Humane embryonale stamceller (hES) kan differentieres til funktionelle dopamin-producerende nerveceller, der kan anvendes som behandling af Parkinsons Sygdom (PS), idet de erstatter de tabte dopamin-producerende nerveceller hos patienterne. Formålet er at injicere hES i hjernen i en grisemodel mhp. at vurdere effekten af behandlingen ved hjælp af PET-skanning af det dopaminerge system og den synaptisk funktion. Derefter vil vi udføre postmortem-tests for at vurdere de dopamin-producerende nerveceller.

Morten Meyer
Lektor, forskningsleder, Afd. for Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, Odense.

Modtog 150.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Comparative lipidomic analysis of induced pluripotent stem cell-derived dopaminergic neurons with autosomal recessive or dominant Parkinson’s disease versus healthy controls.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Projektet har til hensigt at undersøge de molekylære sygdomsmekanismer ved Parkinsons sygdom og sigter samtidig mod at bidrage til udvikling af nye behandlinger. Dette vil ske ved brug af stamceller og nerveceller med velkendte parkinson-mutationer (parkin og alfa-synuclein)og primært med fokus på ændringer og fejl i indholdet og omsætningen af fedtstoffer. Undersøgelserne vil ske brug af avancerede molekylære og protein-kemiske teknikker.

Nicola Pavese
Associate professor, PET Centre, Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet.

Modtog 188.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Progression af cholinerg dysfunktion i prodromal parkinsonisme og dennes kliniske korrelation med kognitiv svækkelse.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Patienter med REM-søvnforstyrrelse risikerer at udvikle Parkinsons sygdom. Ved hjælp af PET har vi vist ændringer i det cholinerge nervesystem i kortikale områder hos disse patienter, hvilket kan være tegn på tidlig udvikling af kognitive sygdomme. Vi udfører en 2-årig opfølgningsundersøgelse med PET. Resultaterne vil kunne hjælpe med at identificere tidlige hjerneforandringer, som kan bruges til at forudsige sygdomsforløbet, fx hvornår demens opstår.

Mattias Rickhag
Adjunkt, Molekylær Neurofarmakologisk Laboratorium, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet.

Modtog 250.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Spatial-Specific Silencing of the Nigrostriatal Pathway.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Projektet involverer dels fjernstyring af hjerneaktivitet i de dybe kerner (basalganglierne) vha. kemogenetik i dyremodeller, dels læsioner af det dopaminerge system i dyremodeller kombineret med neurobilleddannelse for at se på aktivitetsændringer i forskellige hjerneområder. Vi forventer, at projektet vil føre til afgørende ny indsigt i forstyrret hjerneaktivitet ved manglende dopamin-signalering ved Parkinsons sygdom og i, hvilke patologiske netværksændringer, der opstår.

Marina Romero-Ramos
Lektor, Dept. Biomedicine, Faculty of Medicine, Aarhus Universitet.

Modtog 250.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Regional progressive immune response to alpha-synuclein pathology: single cell RNA analysis.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Parkinson er en kompleks sygdom, hvor både neuroner og immunceller spiller en rolle. Indtil nu har teknikker kun tilladt studier af hele populationer af immunceller i forskellige områder i hjernen. At fokus på individuelle celler ikke var muligt, har givet et ret simplificeret billede. De seneste fremskridt inden for genetiske teknikker tillader imidlertid undersøgelse af enkeltcelleadfærd. Vi tilstræber at bruge denne nye teknik til bedre at forstå, hvordan immuncellerne ændrer sig og bidrager til sygdommen.

Hartwig Roman Siebner
Professor, forskningsleder, Hvidovre Hospital, Danish Research Centre for Magnetic Resonance.

Modtog 250.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Obtaining a fingerprint of neurodegeneration: Multi-parametric magnetic resonance imaging of the substantia nigra in patients with Parkinson’s disease.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Parkinsons sygdom resulterer i et tab af nerveceller i substantia nigra, som er årsagen til patienternes bevægelsesproblemer. Celletabet giver signalændringer i substantia nigra, som kan kortlægges vha. højfelt-magnetisk resonans (MR). I dette projekt bruger vi højfelt-MR til at fange celletabet i den enkelte patient. Vi undersøger, om der er en sammenhæng mellem den enkelte patients symptombillede og celletabets udbredelse i substantia nigra. Projektet er yderst relevant for fremtidens billeddiagnostik af Parkinsons sygdom.

Katrine Wordenskjold Sværke
Studenterstilling til forskning i kognitiv rehabilitering, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Modtog 90.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Virkningen af computerbaseret kognitiv træning på opmærksomhed og eksekutive funktioner hos patienter med Parkinsons sygdom.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Ved Parkinsons sygdom ses ofte påvirkning af kognitive funktioner som opmærksomhed og overblik – de eksekutive funktioner. Dette ses ofte tidligt i sygdomsforløbet og kan have stor betydning for dagligt funktionsniveau. Projektet undersøger om computerbaseret kognitiv træning (CKT) har effekt på opmærksomhed og eksekutive funktioner hos personer med Parkinsons sygdom. Projektet anvendes som forberedelse til et større effektstudie. Hertil udarbejdes et systematisk review over emnet.

Trine Hørmann Thomsen
Ph.D.-studerende, Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde; Københavns Universitet.

Modtog 100.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Coping with complex symptoms in daily life with Parkinson`s Disease – a mixed methods study.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
Parkinson er en sygdom, som har et meget komplekst symptombillede med store individuelle variationer af progression, sværhedsgrad og udfordringer i hverdagen. Studier påpeger, at der er sammenhæng mellem måden, patienterne håndterer deres symptomer, og risikoen for depression, kropsligt velvære, livskvalitet og dødelighed. Med studiet ønskes en identificering af forskellige typer af håndteringsadfærd og kliniske markører herpå, der er sensitive overfor uhensigtsmæssig håndteringsadfærd.

Jette Thuesen
SÆRPULJE: REHABILITERING
Forsker og studieleder, REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Modtog 300.000 kr. i støtte for forskningsprojektet: Rehabilitering til tiden – en undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved Parkinsons sygdom i Danmark.

Forskers egen lægmandsbeskrivelse af projektet:
I Danmark lever ca. 7.000 mennesker med Parkinsons sygdom (PD), som på forskellig vis mindsker mulighederne for at leve et aktivt og socialt liv. Dette projekt ønsker at undersøge behovet for rehabiliteringsindsatser ved PD, som det opleves af mennesker med PD i forskellige faser. Denne viden eksisterer ikke nu og kan have stor indflydelse på, hvordan dette rehabiliteringsområde udvikles og prioriteres fremadrettet.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.