Forskningsråd

Forskningsrådet nedsættes af hovedbestyrelsen og rådgiver foreningens ledelse om forsknings- og behandlingsmæssige spørgsmål – eksempelvis i forbindelse med den årlige uddeling af forskningslegater.

Herunder ses medlemmerne af forskningsrådet:

  • Formand Hartwig Roman Siebner, forskningsleder, Funktions og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), Hvidovre Hospital, forskningsleder (Forskning i Bevægelsesforstyrrelser), Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, klinisk professor med særlig fokus på præcisionsmedicin, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
  • Per Borghammer, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin – Klinisk fysiologi og nuclearmedicin, SKS, PET-Centret, forskningsafdeling
  • Anne-Mette Hejl, Postgraduat klinisk lektor, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
  • Annemette Løkkegaard, Associate professor, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, klinisk forskningslektor, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universite
  • Mette Møller, overlæge, PhD, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Morten Meyer, lektor, Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
  • Poul Henning Jensen, professor, Institut for Biomedicin – Forskning og uddannelse, Vest, DANDRITE – Jensen Group, Aarhus Universitet
  • Susana Aznar Kleijn, sektionschef for molekylærbiologi, Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital
  • Morten Blaabjerg, overlæge ved Neurologisk afd., OUH og lektor ved klinisk institut, Syddansk Universitet, Odense
  • Jette Thuesen, lektor på Syddansk Universitet, enhed for brugerperspektiver og borgernære indsatser og Professionshøjskolen Absalon

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.