Samarbejde

Parkinsonforeningen er et aktivt medlem af en række paraplyorganisationer, ligesom foreningen også samarbejder med mange andre relevante parter, herunder læger, sygeplejersker og forskere samt medicinalindustrien.

Paraplyorganisationer og alliancer

Relationer til medicinalindustrien

Parkinsonforeningen er en patient- og pårørendeforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. Det kræver ansvarlighed og troværdighed i alt, hvad vi gør.

Som privat patientorganisation samarbejder vi også med medicinalindustrien om afgrænsede projekter, og det samarbejde ønsker vi at være åbne omkring. Medicinalvirksomhederne vil i dette samarbejde medvirke som sponsorer af konkrete projekter, men foreningen promoverer hverken virksomhederne eller virksomhedernes produkter. Som medlem af Danske Patienter må Parkinsonforeningen kun modtage midler fra medicinalfirmaer, der samlet set svarer til fem procent af foreningens omsætning.

Under ‘økonomi’ samler vi hvert år en liste med midler fra medicinalfirmaer. Find listen via linket.

SE LISTE: Midler modtaget fra medicinalindustrien

På Lægemiddelindustriforeningens (LIF) hjemmeside findes en oversigt over medicinalvirksomhedernes samarbejde med patientforeninger, herunder Parkinsonforeningen.

SE LISTE: Samarbejde med medicinalindustrien

Parkinsonforeningen samarbejder også løbende med landets førende parkinsonforskere og læger samt andre sundhedspersoner. Det gør vi bl.a. gennem foreningens forskningsråd, i forbindelse med uddeling af forskningslegater, ved konferencer og når læger eller andre sundhedspersoner eksempelvis holder oplæg ved arrangementer eller bidrager til foreningens publikationer og produkter.

Som en del af deres faglige virke kan læger, sygeplejersker mf samarbejde med medicinalindustrien. For at skabe klarhed over eventuelle interessekonflikter skal lægemiddelsstyrelsen give tilladelse, hvis en sundhedsperson tilknyttes en lægemiddelvirksomhed.

SE LISTE: Sundhedspersoner med tilknytning til lægemiddelvirksomheder

Andre samarbejdspartnere

Andre samarbejdspartnere:

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.