Velkommen til Fynskredsen.

Kredsen blev stiftet 26. maj 1986. Kredsbestyrelsen og de enkelte klubber arrangerer løbende foredrag, udflugter og sociale aktiviteter.

Disse annonceres i kredsens blad Parkinson Post der udkommer 4 gange årligt, bladet udsendes elektronisk pr. mail eller med posten for dem som ønsker det fysisk, skulle du som medlem opleve, at bladet udebliver så skriv venligst til redaktion@parkinsonfyn.dk og oplys at bladet ikke kommer frem, måske din mailadresse blot skal opdateres.

Menupunktet Nyheder på denne hjemmeside indeholder ligeledes klubbernes aktiviteter, kredsens aktiviteter finder du under menupunktet Kalender.
Alle medlemmer af Parkinsonforeningen kan deltage i disse aktiviteter. Ønsker man medlemskab for deltagelse, kan man kontakte Foreningens sekretariat for indmeldelse på Tlf. 36350230 eller via dette link https://www.parkinson.dk/bliv-medlem/

Du er altid velkommen til at kontakte kredsbestyrelsens medlemmer eller en klubleder i de forskellige klubber mv. Se navne og kontaktoplysninger i fanemenuen øverst under menupunkterne Klubber og Bestyrelsen.

 

Fynskredsen består af 9 geografiske klubber: Desuden er der i forbindelse med kredsen: