Sygdommens faser

Sygdommens udvikling deles ofte i forskellige stadier eller faser, som beskriver den parkinsonramtes symptomer og funktionsniveau.

Sygdommens udvikling deles ofte i forskellige stadier eller faser, som beskriver den parkinsonramtes symptomer og funktionsniveau. Det er dog vigtigt at huske på, at ingen sygdomsforløb er ens, og at alle med parkinson har deres ‘egen’ sygdomsudvikling.

Nogle udvikler symptomer hurtigt, andre langsomt. Nogle har behov for en del medicin, andre har kun et beskedent medicinbehov. Nogle har behov for mange medicinjusteringer, og andre får den samme medicin gennem længere tid. Nogle har svingninger i det daglige funktionsniveau, andre har ikke.


Hoehn og Yahr beskrev i 1967 fem stadier af sygdommen, som man kan støde på i litteraturen om Parkinsons sygdom.

Hoehn og Yahrs fem stadier af sygdommen:

  • Stadie I: Symptomerne er ensidige, lette og giver ikke anledning til invaliditet.
  • Stadie II: Symptomerne er tilstede i begge sider og kan give anledning til let funktionspåvirkning.
  • Stadie III: Symptomerne er tilstede i begge sider plus balanceproblemer, faldtilfælde kan være hyppige, men personen er fortsat fuldstændig selvhjulpen vedr. dagligdags aktiviteter som fx personlig hygiejne, påklædning og spisesituationer.
  • Stadie IV: Svært påvirket tilstand, personen kan måske stå og gå uden hjælp, men har ofte brug for rolator. Personen er ikke længere fuldstændig selvhjulpen, men kræver hjælp til visse dagligdags funktioner.
  • Stadie V: Den parkinsonramte sidder i kørestol og har brug for omfattende pleje.

Andre, herunder Dansk Selskab For Bevægeforstyrrelser (Danmodis), benytter sig af fire faser:

  • Fase 1: Diagnosen og den første sygdomsfase.
  • Fase 2: Vedligeholdelsesperioden eller den kompenserende anden fase.
  • Fase 3: Den komplekse eller dekompenserende fase.
  • Fase 4: Den palliative fjerde fase.

Parkinsonforeningens rehabiliteringsprojekt på Sano privathospital (www.sanocenter.dk) er inddelt i fase 1, fase 2-3 og fase 4 svarende til Danmodis’ forløbsfaser i Parkinsons sygdom.

LÆS MERE: Rehabilitering på SANO

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.