For plejepersonale

Parkinsons sygdom er en neurologisk sygdom med et individuelt og svingende forløb. Det stiller krav til dig, der arbejder med personer med parkinson og pårørende.

Her kan du finde viden beregnet til dig, der møder parkinson i hjemmeplejen, under hospitalsindlæggelse, på plejehjem og rehabiliteringscenter.

Parkinsons sygdom er en kompleks sygdom, som udfordrer både de ramte, de pårørende og plejepersonalet.

Når du skal pleje og støtte parkinsonramte og pårørende, får du brug for baggrundsviden om sygdommen. Derfor har Parkinsonforeningen udgivet en pjece, som samler de vigtigste informationer om sygdommens symptomer, årsager, konsekvenser og behandlingsmuligheder. Hvad du får brug for, afhænger dels af den parkinsonramtes tilstand, dels af, om du arbejder i hjemmeplejen, på hospital, plejehjem eller med rehabilitering.

Pjecen er inddelt i afsnit, der gør det nemt at finde frem til de forskellige problemer og løsninger. De praktiske råd har overskriften: Det kan du gøre.

Du bør dog altid drøfte tvivlstilfælde med fagfolk som parkinsonsygeplejerske, neurolog eller læge.

Pjece: Til plejepersonale

Download

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.