For fysioterapeuter

Her har vi samlet viden til dig, som møder mennesker med parkinson i dit arbejde som fysioterapeut.

I 2014 blev de reviderede ”Europæiske kliniske retningslinjer for fysioterapi til mennesker med Parkinsons sygdom” publiceret. I forlængelse heraf og frem til 2018 har Danske Fysioterapeuter i samarbejde med Parkinsonforeningen udbudt kurser i de kliniske retningslinjer, og rigtig mange fysioterapeuter har gennemført kurset og opkvalificeret deres viden om Parkinsons sygdom og behandlingen heraf.

Kurser for fysioterapeuter

Kurser til fysioterapeuter udbydes nu under ”Videns- og kompetencecentret for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom”. Kurserne er på to dage og udbydes to gange pr. år. På kurset præsenteres fysioterapeuterne for de europæiske kliniske retningslinjer i fysioterapi samt nyeste viden inden for Parkinsons sygdom og fysioterapeutiske behandlingsmetoder.

SE KURSUS: To dages kursus for fysioterapeuter

Vidensdag for fysioterapeuter

En gang årligt afholder Videns- og kompetencecenteret en ‘Parkinson vidensdag’ målrettet fysioterapeuter på Parkinsonforeningens behandlerliste samt øvrige fysioterapeuter med henblik på at sikre, at de fysioterapeuter som står på behandlerlisten holder sig opdateret inden for parkinson træning og rehabilitering.

SE PROGRAM: Vidensdag 2023

Liste med fysioterapeuter

Parkinsonforeningen har samlet en liste med de fysioterapeuter, der har deltaget på en eller flere af ovenstående kurser. Listen bliver ofte brugt, når personer med parkinson skal finde en relevant lokal behandler.

SE LISTE: Find fysioterapeuter

FIND RÅDGIVER: Parkinsonforeningens fysioterapeut

Europæiske guidelines

I Parkinsonforeningen har vi valgt at oversætte den del af de ”Europæiske guidelines”, som henvender sig direkte til personen med parkinson. Oprindeligt er de ”Europæiske guidelines for fysioterapi til Parkinsons sygdom” udviklet til, at hjælpe fysioterapeuter til at arbejde henimod en mere patientorienteret og evidensbaseret praksis.

I den oversatte del af guiden findes et forhåndsvurderingsskema som kan udfyldes før eller sammen med fysioterapeuten ved første konsultation. Endvidere findes nyttig information og værktøjer, som kan bruges af personer med parkinson i forhold til at tilrettelægge en hverdag med fysisk aktivitet.

SE GUIDE: Europæiske guidelines for fysioterapi (dansk)

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.