Den vederlagsfri fysioterapi stopper for mange i december

Mange fysioterapeutklinikker har meddelt, at de stopper den vederlagsfri træning det meste af december. Forklaringen lyder, at de afsatte midler til ordningen er brugt. Derfor vil alle nyhenviste blive skrevet på en venteliste og dem, som allerede går til træning, vil få stoppet deres gratis træning cirka to uger før julelukningen og først komme i gang i 2023.

Parkinsonforeningen er meget kritiske overfor dette tiltag, da det er en patientrettighed at kunne gå til vederlagsfri fysioterapi. Ifølge sundhedsloven er kommunerne forpligtede til at yde vederlagsfri fysioterapi, enten hos en fysioterapeut i praksissektoren eller i kommunalt regi. Det er ikke tilladt at pausere træningen. I stedet skal fysioterapiklinikkerne gennemføre udgiftsdæmpende tiltag i løbet af året.

Vi vil hjælpe, det bedste vi kan
Parkinsonforeningen vil på flere måder forsøge at hjælpe jer, som må leve med konsekvenserne af den manglende fysioterapi. For det første vil foreningen i samarbejde med andre patient- og handicapforeninger sætte fokus på sagen hos politikere og i medier. Foreningen var faktisk allerede i TV2 ØST med et indslag den 26. november.

SE MERE: Indslag fra TV2 ØST

For det andet vil foreningen give råd og dele værktøjer til, at I kan fastholde træningen. Vi fik under den første corona-nedlukning lavet otte træningsvideoer, som viser forskellige træningsøvelser, I kan lave derhjemme. Filmene ligger på YouTube. Alle træningsøvelserne er opdelt enkeltvis, men også sammensat til et program på ca. 45 minutter excl. pauser. Træn det gerne 2-3 gange om ugen.

SE MERE: Et samlet træningsprogram

På Facebook vil der hver fredag blive delt en yogaøvelse, og disse findes samlet på YouTube.

SE MERE: Yogaøvelser

Parkinsonforeningen har en fysioterapeut, der sidder klar på telefonen til at besvare dine spørgsmål. Du kan kontakte Finn Egeberg Nielsen hver torsdag kl. 11-12 på tlf. 40 28 56 85.

Endelig vil vi opfordre til, at Parkinsonforeningens klubber og øvrige netværk forsøger at hjælpe vores medlemmer. Det kunne være ved at arrangere cykelture, gåture, løbeture mv. for medlemmerne. Husk også Parkinson Boxing og Dans med parkinson, som er oplagte træningsaktiviteter. Det handler for alle om at holde sig i gang.

LÆS MERE: Parkinson Boxing

LÆS MERE: Dans med parkinson

Du kan klage over din manglende fysioterapi
Hvis du har mistet din vederlagsfri fysioterapi i december, har du mulighed for at klage over det til Styrelsen for Patientklager.

Vederlagsfri fysioterapi er gratis fysioterapi til udvalgte patientgrupper med varige og kroniske lidelse, herunder mennesker med parkinson. Vederlagsfri fysioterapi kræver altid en lægehenvisning.

Det er ikke lovligt at stoppe den vederlagsfri fysioterapi, da det er en patientrettighed. Derfor kan du klage til Styrelsen for Patientklager. På styrelsens hjemmeside fremgår det i listen over klagemuligheder, at forhold vedrørende vederlagsfri fysioterapi er et område, det er muligt at klage over.

Du kan enten via styrelsens hjemmeside gå til klageskemaet på borger.dk (link til Patientrettigheder (stpk.dk)), hvor du kan sende en klage, eller du kan tage kontakt til Styrelsen for Patientklager og få rådgivning om klagemuligheder (link til Kontakt os (stpk.dk)).

Skriv din historie til os
Parkinsonforeningen vil meget gerne høre fra jer om, hvordan I oplever det på egen krop at mangle den vederlagsfri træning. Disse beretninger kan vi bruge i vores videre arbejde for ordningen. Send din historie til sundhedspolitisk konsulent Marlene Grønnegaard Them på mgt@parkinson.dk.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.