Svar fra rådgiveren:
Logopæd Lisbeth Haaber

Hvad er taleundervisning?

Taleundervisning kan være mange forskellige indsatser. Det kan være undervisning og vejledning i at træne din tale og stemme, så du udnytter den bedst muligt. Taleundervisning kan også bestå i vejledning om kompenserende talestrategier eller familievejledning om hvordan dine pårørende bedst kan hjælpe dig med at komme til orde. I andre tilfælde kan det være at finde et egnet kommunikationshjælpemiddel for eksempel en stemmeforstærker, it-baseret skriveprogram med talesyntese eller en pegetavle.

Formålet med taleundervisning er overordnet at optimere din kommunikationsevne og begrænse følgerne af din funktionsnedsættelse. Det gælder om at give dig mulighed for at kommunikere bedst muligt, trods de begrænsninger sygdommen giver dig, uanset hvor du er henne i sygdomsforløbet.

Indsatsen begynder typisk med en udredende samtale hos en logopæd, der har speciale i parkinson. Den logopædiske parkinsonudredning danner grundlag for vurdering af dit behov for undervisning.

Undervisningens form og omfang aftales ud fra den enkelte persons forudsætninger, ressourcer og behov. Der er ret store lokale forskelle på, hvordan undervisningen foregår i de enkelte kommuner.

I mange kommuner er der mulighed for individuelle undervisningsforløb og undervisningsforløb i mindre grupper.

Undervisningen kan have forskelligt fokus, alt efter dit behov.  Det kan f.eks. være funktionstræning af stemme og tale, kompenserende talestrategier, overførsel af øvelser til spontantalen, samtalestøtte i hverdagen og pårørendesamarbejde.

Det er det enkelte kommunikationscenter, der vurderer hvilken undervisning, der gives.

Er du nysgerrig på, om taleundervisning er en mulighed for dig, så skal du henvende dig til kommunikationscenteret nær dig – det kan ligge både kommunalt eller regionalt.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.