Parkinsonforeningen giver indspark til Sundhedsstrukturkommissionen

Regeringen har nedsat Sundhedsstrukturkommissionen, der skal komme med bud på en fremtidig organisering af sundhedsvæsnet. Kommissionen skal komme med deres afrapportering i foråret 2024 og har i deres arbejdsproces gjort det muligt for foreninger og organisationer at sende deres forslag og ideer.

Parkinsonforeningen har indsendt fire forslag, som, vi mener, vil løfte kvaliteten i den samlede behandling af mennesker med parkinson og styrke sammenhængen i det livslange behandlingsforløb:

1. Styrk både den specialiserede og kommunale rehabilitering
2. Nationale videnscentre for de mindre diagnosegrupper
3. Efteruddannelse af ergoterapeuter, fysioterapeuter, diætister og logopæder
4. Styrk de privatpraktiserende lægers behandling på det neurologiske område.

De fire præsenterede forslag, vurderer vi, kan overføres til andre grupper med neurologiske sygdomme.

Neurologiske sygdomme er globalt den hyppigste årsag til sygdom, og Parkinsons sygdom er den hurtigst voksende neurologiske sygdom. Antallet af patienter forventes i Danmark at stige fra 12.000 i dag til mere end 20.000 i 2040. Vi håber derfor, at Sundhedsstrukturkommissionen tager forslagene med videre i deres arbejde for et bedre sundhedsvæsen.

LÆS MERE: Parkinsonforeningens henvendelse til Sundhedsstrukturkommissionen, november 2023

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.