Status på stamcellebehandlingen

For ganske nylig interviewede Politikken den danske forsker Agnete Kirkeby om behandling af Parkinsons sygdom med stamceller. I denne forbindelse har vi bedt Parkinsonforeningens forskningsformidler og neurolog Karen Østergaard om at give en status.

Af Karen Østergaard, Forskningsformidler, Neurolog dr.med. og Astrid Blom, Parkinsonforeningen, Direktør.

For ganske nylig interviewede Politikken (1) den danske forsker Agnete Kirkeby om behandling af Parkinsons sygdom med stamceller. Agnete Kirkeby har sammen med engelske og svenske forskere udviklet stamceller, som ved behandling med forskellige vækstfaktorer producerer dopamin. Der er i Sverige givet tilladelse til transplantation af disse dopaminproducerende nerveceller til patienter med Parkinsons sygdom (2).

Håbet er, at man med behandlingen kan dæmpe de motoriske parkinson-symptomer i en sådan grad, at behandling med parkinson-medicin kan reduceres eller helt undgås, og at behandlingen vil være effektiv i flere år, end det er tilfældet med den medicin, der er til rådighed i dag.

Selvom der er tale om et produkt, STEM-PD udviklet i samarbejde med Novo Nordisk vil det primært være otte svenske og britiske patienter under 75 år og med max 10 års moderat sygdomsvarighed, som indgår i forsøget. Lignende kliniske fase 1-forsøg pågår i Japan og USA. Stamcellerne er i laboratoriet omdannet til relativt umodne nerveceller, som producerer dopamin og forventes at erstatte den dopamin, patienten ikke selv kan producere.

I første omgang vil man især undersøge om patienterne tåler behandlingen, et såkaldt fase 1-klinisk forsøg men også behandlingens effektivitet vil blive belyst. Fordi nervecellerne skal modnes efter transplantation til patienten, vil der forventelig gå et-tre år, før forskerne kan udtale sig om virkningen på de motoriske symptomer. I Japan er syv patienter behandlet med et lignende produkt og i USA 12 patienter, men der er endnu ikke publiceret resultater fra forsøgene.

Redaktionen: Desværre kan man ikke forvente, at de ikke-motoriske symptomer, som parkinson-patienter også udvikler, herunder kognitive udfordringer, demens, depression, angst, apati, søvnforstyrrelser o.a. vil blive behandlet ved transplantation med dopaminproducerende stamceller.

Årsagen er, at parkinson-patienter også mister andre typer af nerveceller, som producerer signalstofferne acetylkolin, serotonin og noradrenalin. Disse andre typer af nerveceller spiller en væsentlig rolle for de ikke-motoriske symptomer og erstattes ikke ved transplantation med dopaminproducerende stamceller.

Vil du vide mere om behandling af Parkinsons sygdom med stamceller kan du læse Parkinsonforeningens e-aviser om emnet (3,4).

Referencer

  • Politikken, søndag 13. november 2022, side 10
  • Dagens Medicin, 15. november 2022
  • E-avis nr. 1, forår 2020: Stamceller
  • E-avis nr. 6, september 2021: Stamceller

LÆS MERE: Parkinsonforeningens e-aviser

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.