Rehabiliteringsforløb gavner livskvaliteten

En ny undersøgelse viser, at der er stor tilfredshed blandt mennesker med parkinson og deres pårørende med rehabiliteringsforløbende på Sano. 92 procent af deltagerne på et rehabiliteringsforløb på Sano vil anbefale det til andre.

Rehabilitering er en vigtig indsats for, at mennesker med parkinson og deres pårørende kan leve så uafhængigt, aktivt og deltagende liv som muligt. På Sano Rehabiliteringscenter bliver mennesker med parkinson tilbudt forskellige tværfaglige rehabiliteringsforløb. Parkinsonforeningen har undersøgt oplevelsen af disse forløb og hvilke behov, der måtte være blandt mennesker med parkinson, der ikke har deltaget i forløbene.

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at:

  • 92 procent  deltagerne vil anbefale forløbet til andre
  • Fire ud af fem vurderer, at rehabiliteringsforløbet har påvirket deres livskvalitet positivt
  • Seks ud af ti deltagere på forløbene får redskaber og viden, de kan bruge i hverdagen, når de kommer hjem

Derudover peger deltagerne på rehabiliteringsforløbene på, at det vigtigste, de tog med hjem var:

  1. mødet med andre mennesker med parkinson
  2. information fra forskellige fagpersoner med viden om parkinson
  3. et stort fokus på træning på forløbene

Parkinsonforeningen har gennemført undersøgelsen i samarbejde med analyseinstituttet YouGov blandt ca. 1.500 medlemmer af Parkinsonforeningen og besøgende på Parkinsonforeningens hjemmeside. 84% af respondenterne har selv parkinson, mens de resterende er pårørende. 27 procent af de adspurgte har selv været på et rehabiliteringsophold på Sano.

LÆS MERE: Læs hele undersøgelsen her.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.