Parkinsonforeningen jubler: Penge til specialiseret rehabilitering

Den vigtige specialiserede rehabilitering til mennesker med parkinson fortsætter efter stor usikkerhed om den fremtidige finansiering. Et bredt flertal af Folketingets partier har netop offentliggjort en sundhedsaftale, hvori det fremgår, at specialiseret rehabilitering til parkinsonpatienter får 10 millioner kroner i 2023.

Mennesker med parkinson har siden 2011 kunnet få et tværfagligt rehabiliteringsforløb, men finansieringen stod til at udløbe i år. Det har betydet, at patienter i flere måneder er blevet afvist, fordi der ikke har været flere pladser. En anden konsekvens af den manglende afklaring var, at det højtspecialiserede personale med unik viden om parkinson skulle opsiges per 1. juli og dermed stod den store viden, der er opbygget de sidste 11 år på rehabiliteringscenter Sano, til at falde på gulvet med et brag.

 

Landsformand for Parkinsonforeningen René la Cour Sell udtaler:

 

”Det er virkelig en god nyhed. Vi har været meget bekymrede for fremtiden for tilbuddet, så det glæder mig på vegne af alle mennesker med parkinson og de pårørende, at et bredt flertal af Folketingets partier har afsat 10 millioner kroner i 2023 til specialiseret rehabilitering til personer med parkinson og har aftalt at forhandle om midler på længere sigt i de kommende finanslovsforhandlinger. Jeg sender derfor en stor tak til sundhedsministeren og alle sundhedsordførerne.”

 

En varig finansiering mangler

Sundhedsaftalen sikrer midler i 2023. Der mangler derfor stadig en afklaring om det specialiseret rehabiliteringstilbud på den lange bane. Folketingets partier skal i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger finde en permanent løsning på det specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med parkinson. Tilbuddet har været finansieret med tidsbegrænsede midler i 11 år.

 

”Vi ved, at rehabilitering virker, og at patienterne er meget glade for tilbuddet, fordi det giver dem et bedre liv. Derfor vil Parkinsonforeningen kæmpe for, at det får en permanent finansiering på Finansloven. Sundhedsministeren og ordførerne på området har taget et vigtigt skridt i dag, men der er stadig et stykke før, bolden er sparket helt i mål,” understreger landsformanden.

 

Tre rehabiliteringstilbud og et nationalt videns- og kompetencecenter

Rehabiliteringstilbuddet består af tre tilbud: Et weekendkursus til nydiagnosticerede personer med parkinson og en pårørende, et to-ugers forløb til de mennesker, hvor sygdommen er mere fremskreden, men som stadig er selvhjulpne og deres pårørende samt et boost forløb, der bygger oven på den viden, der tidligere har været tilbudt på et to-ugers ophold.

 

I tilknytning til rehabiliteringstilbuddet eksisterer det nationale videns- og kompetencecenter, som udbyder kurser og faglig rådgivning og dermed styrker det primære sundhedsvæsen i kommuner og hos andre fagpersoner som privatpraktiserende fysioterapeuter og psykologer.

 

Kontakt

Landsformand i Parkinsonforeningen, René la Cour Sell, tlf. 40 58 22 00

Direktør i Parkinsonforeningen, Astrid Blom, tlf. 60 72 63 13

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.