Parkinson Boxing øger livskvaliteten

I foråret 2023 lavede to specialestuderende i Folkesundhedsvidenskab på Syddansk Universitet en kvalitativ undersøgelse af, hvilken betydning motionsformen Parkinson Boxing har for deltagernes symptomer og livskvalitet.

De to studerende, Pernille Bekke og Nafisa Yusuf, lavede deres undersøgelse ved at deltage i træningen og efterfølgende lave interview med deltagerne. Målet var at afdækkede den betydning, motionsformen har for deltagernes symptomer og livskvalitet.

I interviewene med deltagerne på bokseholdet fandt de frem til fire gennemgående temaer: Fællesskab, motivation, kropslige oplevelser og livskvalitet.

Deltagerne fortæller, at den fælles diagnose bidrager til at binde holdet sammen. Deltagerne oplever at være del af en gruppe, hvor der er en fælles referenceramme, en intern viden om sygdommen og dermed en forståelse af hinanden. Man behøver ikke forklare sig og det giver en tryghed, en lyst til at komme til træning og en masse grin, da man kan grine sammen af symptomerne.

Motivation til at fortsætte

I undersøgelsen fortæller deltagerne, at det vigtigste for dem er at finde en motionsform, som gør, at de holder fast i at træne. Parkinson Boxing har den styrke, at øvelserne kan laves på forskellige niveauer, og at der er en accept af, at man deltager på det niveau, man kan på dagen. Derudover indeholder træningen mange forskellige elementer, så der er altid noget, man er god til.

Resultatet var, at deltagerne oplevede en øget motivation for at dyrke motion og derfor fastholdt at komme til træning. Alle oplevede forbedring i symptomer efter træning eller stilstand i udviklingen af symptomer. Samtidig havde forbedringerne, motivationen og fællesskabet en positiv påvirkning på deltagernes livskvalitet.

Pernille Bekke og Nafisa Yusuf fandt, at oplevelsen, af hvad træningen betyder, er individuel og afhænger af, hvilke symptomer den enkelte oplever.

Ofte vil det være en følelse i kroppen, som ændres, når man er til træning. En indre uro ændres til ro i kroppen, eller en oplevelse af stivhed i kroppen mindskes under og efter træning. Hvor længe, der er effekt af træningen, er helt individuelt og afhængig af symptomer. Nogle oplever en virkning i timer, andre i dage og nogle oplever at genvinde funktioner, de har manglet.

I det daglige oplever deltagerne at glæde sig til næste træning, og det bidrager med positive forventninger i dagligdagen. Deltagerne fortalte, at de havde mødt en omsorg fra de andre deltagere og fra trænerne, som giver dem en følelse af ”at der er plads til alle”, og de oplever et tilhørsforhold.

Konklusionen af undersøgelsen blev derfor, at motionsformen Parkinson Boxing egner sig til at lindre symptomer, forsinke udvikling i sygdommen samt at forbedre livskvaliteten for deltagerne. De fire temaer har betydning for – og forstærker hinanden. Motionsformen er i stand til at fastholde deltagerne til træning, hvilket har betydning for lindringen af symptomer og bidrager til livskvaliteten.

LÆS MERE: En kvalitativ undersøgelse af Parkinson bokseres oplevelse af at deltage i Parkinson Boxing 

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.