Ny medlemsundersøgelse viser stor tilfredshed

Parkinsonforeningen udsendte i begyndelsen af januar et spørgeskema på mail til alle medlemmer. Undersøgelsen spurgte til medlemmernes tilfredshed, medlemstilbud og arrangementer. Nu er resultaterne klar.

Mere end 3000 medlemmer af Parkinsonforeningen har svaret på spørgeskemaet i januar og dermed bidraget med deres mening.

Resultaterne viser, at medlemmerne overordnet set er tilfredse med Parkinsonforeningen, hvilket også afspejles i varigheden af deres medlemskaber. Otte ud af ti medlemmer er meget tilfredse/tilfredse med deres medlemskab i foreningen.

Medlemmerne gør i høj grad brug af foreningens informationskanaler. Ni ud af ti medlemmer læser foreningens magasin Parkinson Nyt, og seks ud af ti medlemmer læser foreningens nyhedsbrev på e-mail.

Stor tilslutning til arrangementer

Undersøgelsen viser at seks ud af ti medlemmer har deltaget i enten landsdækkende arrangementer, kredsarrangementer eller klub/cafe-arrangementer i foreningen, og mere end fire ud af fem er tilfredse med at deltage i ét eller flere af de tre typer af arrangementer.

Resultater vi i foreningen er rigtig glade for og viser effekten af det store arbejde, der laves i hele landet.

Du kan læse alle resultaterne for undersøgelsen her.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.