Forsøgsdeltagere søges

Forsøgsdeltagere søges til et forskningsprojekt om konditionstræning til personer med parkinson. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, regionale parkinsonklinikker og Aarhus Universitetshospital.

Kort om projektet
Fysisk træning vinder frem som supplerende behandlingsform for personer med parkinson. Der findes efterhånden videnskabeligt belæg for en positiv effekt af konditionstræning på flere symptomer, mens de dybereliggende årsager stadig ikke er undersøgt.

Formålet med forsøget er derfor at vurdere om progressiv og højintens konditionstræning kan bidrage til en forbedret hverdag for personer med parkinson. Dette gøres ved at undersøge dybereliggende årsager såsom forbedret hjernestruktur og nervesystem (vurderet vha. MR scanninger) samt påvirkning af sygdomsmarkører i blodet og fysiske / kognitive funktionelle mål.

Forsøgsdeltagerne bliver den første dag i projektet inddelt i en træningsgruppe og en kontrolgruppe (undtagen nogle raske kontrolpersoner og en gruppe af personer med parkinson som i forvejen dyrker systematisk konditionstræning, som kun testes én gang i forsøget).

Træningen afvikles superviseret og individuelt i samarbejde med hhv. Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College i Holstebro og UC Syd i Esbjerg. Der trænes to-tre gange om ugen i 24 uger, hvorefter man lever som normalt i yderligere 24 uger. Man skal deltage i minimum 85% af de planlagte træningsgange. Alle deltagere skal 3 gange i løbet af forsøgsperioden til Aarhus Universitet, hvor der foretages MR scanning og bl.a. gangfunktion, balance, kondital og kognition undersøges.

Hvem kan deltage?
Dig, som har parkinson og er 40 år eller ældre (derudover inkluderes også nogle raske kontrolpersoner på samme alder). Der rekrutteres kun personer med parkinsons som kan gå, og som ikke har haft sygdommen i mere end 5 år. For at blive en del af undersøgelsen skal man selv kunne transportere sig til og fra træning på enten Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, FIT7500 i Holstebro eller EmCare i Esbjerg.

Læs mere via linket, hvor forskerne bag beskriver deres projekt. Her finder du også kontaktoplysninger.

FORSØG: PD Exercise

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.