Forskere søger deltagere til projekt om computertræning af mentale funktoner

Har du haft en blodprop i hjernen, hjerneblødning, hjertestop eller lever du med Parkinsons sygdom? Nyt forskningsprojekt sætter fokus på computertræning af mentale funktoner.

Mange mennesker med disse sygdomme oplever vanskeligheder med planlægning, overblik, at have flere bolde i luften og lignende mentale funktioner. COMPEX er et forskningsprojekt der undersøger, om særligt tilrettelagt træning på computer kan hjælpe med at genoptræne disse mentale funktioner.

Som deltager i COMPEX projektet vil du ved lodtrækning blive fordelt til enten specifik eller generel træning på computer. Du skal træne i en time fem gange om ugen i otte uger på din egen computer, og du vil undervejs i projektet blive ringet op hver 14. dag så forskerne kan understøtte din hjemme-træning. Før og efter projektet vil du blive bedt om at besvare nogle spørgeskemaer om livskvalitet og funktionsniveau, og lave nogle tests af dine mentale funktioner.

Du træner derhjemme i hele træningsperioden på de otte uger, men du skal møde op på hospitalet før og efter træningsperioden for at blive testet. Du skal også møde op på hospitalet tre måneder efter du er færdig med træning, for at undersøge eventuelle langtidseffekter af træningen. Du skal altså møde op på hospitalet i alt tre gange. Der gives ikke økonomisk kompensation eller transportrefusion for deltagelse.

Du kan deltage hvis du:

  • Har en af følgende tilstande: Har haft en blodprop i hjernen, hjerneblødning eller hjertestop indenfor de seneste seks måneder, eller hvis du har Parkinsons sygdom.
  • Hvis du har en computer med internetadgang derhjemme.
  • Hvis du har mulighed for at møde op på hospitalet og blive testet i alt tre gange.

Ønsker du at høre mere om projektet, kan du kontakte neuropsykolog Katrine Sværke, neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital på mail Katrine.svaerke.schioeler@regionh.dk, telefon: 21 25 10 87.

Original studietitel: Computer-assisted self-training to improve executive function versus unspecific training in patients after Stroke, Cardiac arrest or in Parkinson’s Disease: A randomized controlled trial.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komite med ID-nummer: H-19039236

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.