Nyt lovende studie

Nu opslås Parkinsonforeningens forskningslegater 2021, som uddeles af Parkinsonforeningen efter indstilling fra foreningens Forskningsråd, der er ledet af professor Hartwig Siebner. Midlerne stammer fra Bjarne Saxhofs fond, Sinding & Co. og øvrige donationer til forskning.

Forsker du i Parkinsons sygdom? Så kan du nu ansøge om forskningslegater. Der er deadline senest 18. august 2021 kl. 9.00.

Sidste år søgte 27 forskere om et forskningslegat. Der blev uddelt 2,2 mio. kr. til 17 forskere.

Antallet af ansøgere om legater til forskning har været stigende gennem en årrække. Fortsat bruger mange højt kvalificerede forskere midler fra Parkinsonforeningen til at finansiere forskning i forklaringsmodeller og behandlingsmuligheder for Parkinsons sygdom.

Parkinsonforeningens forskningslegater søges via det elektroniske system efond.

Ansøgningen kan sendes, når dokumenter er korrekt oploadet, og alle oplysninger er korrekt angivet, herunder digital godkendelse fra leder og evt. medansøgere. Søges støtte til klinisk assistent eller ph.d.-stipendiat, anbefales det, at hovedvejleder ansøger. Vejledning til efond kan læses, når du er logget ind i systemet. Systemet registrerer dig, når du logger ind for første gang.

Ansøgere får besked i begyndelsen af oktober 2021. Legatoverrækkelse finder sted 30. oktober 2021 i Høje Taastrup ved foreningens protektor, grevinde Alexandra.

Flere oplysninger kan fås hos Marie Louise Kjølbye, mlk@parkinson.dk eller direktør Astrid Blom, ab@parkinson.dk

ANSØGNINGSSKEMA: Ansøg om forskningslegat

PDF: Retningslinjer 2021

Relaterede nyheder

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.