Arbejder mod glyphosat trods forlængelse

Den 16. november skulle Europa-Kommissionens ScoPaff tage stilling til, om de ville forlænge brugen af pesticidet glyphosat for en ny 10-årig periode. Medlemsstaternes afstemning endte uafklaret og EU Kommissionen vedtog derfor en administrativ forlængelse.

Ved afstemningen den 16. november var der blandt medlemslandene uenighed om fremtiden for brugen af glyphosat, som er under mistanke for at være forbundet med en øget risiko for parkinson og andre sygdomme, derfor endte EU Kommissionen med at vedtage en administrativ forlængelse

Parkinsonforeningen havde advaret miljøministeren og andre relevante politikere i Danmark og EU om den mulige sammenhæng. Med resultatet af afstemningen betyder det, at Parkinsonforeningen fortsætter arbejdet for et forbud.

Miljøministeren har i et folketingssvar bl.a. udtalt:

”Hvis der senere skulle fremkomme ny viden, der viser, at anvendelsen af glyphosat ikke er sikker, for eksempel på grund af påvist sammenhæng mellem glyphosat og parkinsonisme, vil det kunne medføre en tilbagekaldelse af godkendelsen af glyphosat iht. artikel 21 i pesticidforordningen. Artikel 21 siger, at EU-Kommissionen til enhver tid kan tage godkendelsen af et aktivstof op til fornyet vurdering i lyset af ny videnskabelig og teknisk viden.”

Parkinsonforeningen vil derfor gå i dialog med andre parkinsonforeninger i EU for at afsøge muligheden for en uvildig undersøgelse af sammenhængen mellem glyphosat og parkinson.

LÆS MERE: FAQ om parkinson og pesticider

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.