Det specialiserede rehabiliteringstilbud får 25,8 mio. kr.

Det specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med parkinson har fået 25,8 mio. kr. i 2024-2026 fra Folketinget via SSA-reserven (afløseren for satspuljen).

Rehabiliteringstilbuddet har eksisteret siden 2011 og stod til at udløbe med udgangen af året, så Parkinsonforeningen er meget glade for, at tilbuddet kan fortsætte.

”Rehabiliteringstilbuddet er forebyggelse af forværring for parkinsonpatienter. Parkinson er en kompleks sygdom, og patienter har brug for hjælp fra mange forskellige fagpersoner for at kunne begrænse symptomerne. Det sker i det vigtige specialiseret rehabiliteringstilbud,” udtaler landsformand, René la Cour Sell.

Det specialiserede rehabiliteringstilbud indeholder tre dele:

  • Et weekendkursus som henvender sig til nydiagnostiserede personer med parkinson og deres pårørende. Formålet med kurset er at tilbyde mennesker med parkinson og deres pårørende en tværfaglig viden om, hvordan man bedst muligt lever med parkinson, og hvordan man eventuelt kan fastholde et arbejde.
  • Et to-ugers ophold for de personer, der er lidt længere i deres sygdomsforløb uden at være i de sidste faser. Formålet med tilbuddet er, med udgangspunkt i de konkrete funktionsnedsættelser, at øge den enkelte deltagers evne til at mestre sin hverdag, inklusiv et eventuelt arbejde, så optimalt som muligt. Opholdet indeholder, udover de to uger, en forundersøgelse samt to dages opfølgning.
  • Et boost-ophold af en uges varighed for de personer, der tidligere har været afsted på et to-ugers forløb og som stadig er selvhjulpne. Forløbet tilrettelægges, så det bygger ovenpå den viden og de aktiviteter, den enkelte deltager har modtaget tidligere og fokuserer herfra på, hvordan dette ophold vil kunne føre over i livsstilsændringer.

I tilknytning til rehabiliteringstilbuddene er etableret et videns- og kompetencecenter, der tilbyder uddannelse af kommunalt personale samt af fysioterapeuter, psykologer og andre fagpersoner. Derudover er centeret med til at indsamle og skabe overblik over viden på området for at sikre høj faglig kvalitet i det specialiserede rehabiliteringstilbud, ligesom centeret understøtter forskning inden for rehabilitering og Parkinsons sygdom.

LÆS MERE: Aftale om udmøntning af reserven

Kontakt
Har du generelle spørgsmål til rehabiliteringstilbuddet, kan du kontakte sundhedspolitisk konsulent i Parkinsonforeningen Marlene Grønnegaard Them på mgt@parkinson.dk / 36 35 02 35. Har du spørgsmål til de specifikke rehabiliteringsforløb (henvisning, ophold mv.), kan du kontakte Sano på parkinson@sanocenter.dk / 78 79 00 00 (mandag – torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13).

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.