2024


Tilmelding til:
Mona Kyed
Tlf.: 2916 9046
Mail: monakyed@gmail.com
Betaling for aktiviteter indbetales på Konto: 9880 0000338067 Sparekassen Sjælland-Fyn

 

Vi vil gerne gøre opmærksom på at alle medlemmer er velkommen til vores aktiviteter, uanset hvor man bor.
Håber rigtig mange har lyst til at deltage.
Meld jer rigtig gerne til i god tid.

Alle betalinger sker som nævnt foroven til Nordfyns kontoen.9880 0000338067 (hvis ikke andet er påført) skriv dato for arrangementet ved tilmelding tak.

 

Mandag den 26/2 kl. 18.00
Livet med Parkinson.
Frivilligcenter Sløjfen, Poppelvej 4, 5400 Bogense.
Efter at have spist sammen vil Mor Jette (Parkinson) og datter Sille fortælle om Livet med Parkinson, set med deres øjne.
Et godt arrangement at tage sine børn med til, fra ca. 12-årsalderen og opefter.
Tilmelding senest den 15/2 til monakyed@gmail.com
pris 125 kr.

Lørdag den 22/6 kl. 10.45
Langesø kapel og omegn.
Dyrehavelund 3, 5462 Morud
Vi mødes ved Langesø skønne natur og kapel hvor præsten Hans Sørensen vil fortælle om kapellet og omegnen. Herefter serveres der et let måltid i køreladen, der ligger lige ved siden af kapellet. Der vil efterfølgende blive mulighed for en kortere eller længere gåtur omkring søen, hvorefter vi mødes på den anden side af søen i Langesø Vaffelhus. Her kan der på egen regning købes kaffe og is. Er du ikke til gåtur i skoven, så samles vi i bilerne og kører over til ishuset.
Tilmelding senest den 10/6 til monakyed@gmail.com
pris 100 kr.

Søndag den 25/8 kl. 10.15
Ditlevdals Bisonfarm, Tokkerodvej 24, 5462 Morud
Prisen inkluderer guidet køretur, så vi kommer rigtig tæt på dyrene, samt spisning i restauranten Parkinson Nordfyn giver tilskud til alle medlemmer af parkinsonforeningen. Pris ikke medlem 306 kr./Pris medlem 175 kr.*
Tilmelding senest den 25/7 til Ruth tlf. 29251707
Pris 306/175 kr.

Torsdag den 7/11 kl. 18.00
Bankospil
Frivilligcenter Sløjfen, Poppelvej 4, 5400 Bogense.
Vi gentager succesen og mødes vi til fællesspisning med efterfølgende Bankospil vi holder en passende kaffepause.
I prisen er spisning, 1 øl/sodavand samt kaffe med tilbehør og 2 bankoplader. Der kan tilkøbes flere bankoplader for 10 kr. pr plade.
Tilmeldings senest den 20/10 til Claus Nielsen tlf. 23245069
Pris 125 kr.

* Når der står medlemspris gælder det for alle medlemmer af parkinsonforeningen uanset hvor du bor. Ønsker du at tage familie med der ikke er medlem af parkinsonforeningen er prisen for disse kr. 306 pr. deltager.

 

Øvrige aktiviteter i Nordfyns-området

Meditation og afstresning I Find dig ikke i smerte – Morud.
2 torsdage i måneden kl. 9:30-10:30. Tilmelding nødvendig.
Kontakt Mona Kyed for nærmer info på tlf 29169046

 

Boksning i Bogense Fysioterapi
Mandag, tirsdag og onsdag gennemføres der boksetræning på hold i Bogen-
se Fysioterapi. Nærmere oplysninger om tidspunkt mv kan fås ved henven-
delse til Kenneth Stage, Bogense Fysioterapi på tlf 6481 3633

Parkinsondans i BeneFIT, Søndersø.
Hver mandag kl.14.00 til kl. 15.00
Parkinsondans ved Laura Schumann Torres, BeneFIT Søn-
dersø, Odensevej 73, Søndersø. Pris aftales med Laura.
Telefon: 6489 3001