Transport

Handicapbil

For at få bevilget handicapbil skal der være en varig nedsat fysisk funktionsevne samt et betydeligt kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden vis, fx ved at benytte offentlige transportmidler. Der kan bevilges bil, selvom du ikke selv kører bilen og fx har en hjælperordning.

Ved bevilling tages udgangspunkt i billigst egnede bil, dog maksimalt cirka 201.000 kr, i form af et rentefrit lån, som tilbagebetales over 6 år. Når du opfylder betingelserne for handicapbil, er du fritaget for vægtafgift og grøn ejerafgift. Kommunen vurderer med hjælp gennem en afprøvning hvilken bil, der er billigst egnet.

Kommunen har pligt til ved bevilling af handicapbil at give råd og vejledning om, hvilke udgifter, der kan henregnes som merudgift jf. servicelovens §100.

Særlig indretning af bil

Hvis der i egen bil er brug for særlige ændringer, kan dette bevilges uden egen betaling. Det kan f.eks. være automatgear, håndspeeder eller -bremser, drejesæde, bremseforstærker og tilsvarende.

Tilskuddet til automatgear udgør den faktiske udgift til automatgearet, dog højest ca. 27.000 kr. Bilen skal være ny-produceret samt produceret med automatgear (ombygning ikke muligt)

Læs mere omkring handicapbil: www.borger.dk/handicap/hjaelpemidler/stoette-til-handicapbil

Kørekort

  • Der er ikke længere automatisk krav om lægeundersøgelse, hvis du skal have fornyet kørekortet som 75-årig eller senere.
  • Med de ændrede regler er det i højere grad op til dig selv og din læge at være opmærksom på, hvorvidt du kan køre bil på betryggende vis. Parkinson kan give kognitive udfordringer, som kan påvirke for eksempel dit overblik og evnen til at gøre flere ting på samme tid.
  • Du og dine nærmeste bør drøfte dette med jævne mellemrum samt ved neurolog.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.