Træning og behandling

Vederlagsfri fysioterapi

Du har som parkinsonpatient ret til vederlagsfri fysioterapi og træning er vigtig for at forbedre dit funktionsniveau og udskyde symptomerne fra sygdommen. Du får henvisning til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §140a. Det er din læge eller neurolog, som skriver henvisningen og den skal fornyes hvert år.
Som udgangspunkt foregår træning på hold og kun undtagelsesvis som individuel træning, hvis fysioterapeuten

På Parkinsonforeningens hjemmeside finder du en liste over de fysioterapeuter, som har gennemgået et kursus i rehabilitering til mennesker med parkinson baseret på nyeste viden inden for sygdommen og fysioterapeutiske behandlingsmetoder.
Sundhed.dk finder du en samlet liste over alle fysioterapeuter i Danmark, hvor der også er oplysning om eventuelle ventetider.

Du skal selv sørge for kørsel til den vederlagsfri fysioterapi. Hvis du pga helbredet ikke længere kan træne i klinikken, kan læge ordinere behandling i hjemmet.

Genoptræning

Efter en indlæggelse kan der være behov for genoptræning og det er sygehusets læge, som udarbejder en individuel genoptræningsplan til kommunen. Du kan også have behov for genoptræning efter en længerevarende sygdom eller en periode som sengeliggende.

Formålet med genoptræning er, at du generhverver mest muligt af dit tidligere funktionsniveau. Det er kommunen, som jf. servicelovens §86 træffer afgørelse om din genoptræning ud fra en konkret og individuel vurdering.

Specialiseret genoptræning foregår på sygehuset (sundhedslovens §84)

Rehabiliterende ophold

Sano

Læs mere on Sanos rehabiliteringsophold på deres hjemmeside www.sanocenter.dk/parkinson

Montebello i Spanien

Læs mere om det specialiseret genoptræningsforløb i Spanien her 

Psykologhjælp

Du skal have en henvisning fra din læge for at få tilskud til behandling hos en psykolog. Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar og op til 12 behandlinger hos psykologer med ydernummer.

Du kan være dækket af privat sundheds-, ulykkes- eller indboforsikring.
Nogle psykologer har viden om Parkinsons sygdom. Find Parkinsonforeningens liste: KLIK HER

Logopædi

Tale og stemmeundervisning har størst effekt, når der sættes tidligt ind.
Henvendelse kan ske uden lægehenvisning til Kommunikationscenter, Taleinstitut eller privat praktiserende logopæd. Logopæden hjælper med ansøgning til kommunen, som skal bevilge træningen som Kompenserende specialundervisning.

Find nærmeste talepædagoger/logopæder på på Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner: www.dths.dk/medlemsoversigt/

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.