Pensionskasser og forsikringsselskaber

Sum ved kritisk sygdom

Mange pensions- og forsikringsselskaber har parkinsons sygdom med på listen over sygdomme, der giver ret til en engangsudbetaling ved diagnosetidspunktet. Der kan være en frist på 3 år for ansøgning.

Ofte er du dækket indtil 60 år og i nogle selskaber frem til pensionsalderen. Vær opmærksom på, at hvis du har haft flere diagnoser, kan du være berettiget til flere udbetalinger.

Ret til invalidepension/udbetaling af tab af erhvervsevne

Invalidepension, invalide-rente, førtidspension, dækning ved erhvervsevnetab, dækker alle over udbetalinger ifm. erhvervsevnetab pga. sygdom/arbejdsskade/ulykke. Det er meget forskelligt, hvad de forskellige selskaber og forsikringer dækker, så det er vigtigt at du undersøge din pensionsordning i pensions-/forsikringsselskabet.

Det er selskabet, der vurderer, om du har ret til ekstra pension – og deres vurderinger kan være uafhængig i forhold til kommunernes vurderinger. Selskabet indhenter lægelige og sociale akter, så tal derfor altid med din neurolog om dit generelle helbred.

Find et samlet overblik over dine pensioner her: www.pensionsinfo.dk
Check også Pensionsselskabernes egne hjemmeside ift. rådgivningstilbud, sundhedsordning etc.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.