Godt at vide

Parkeringskort

Kortet udstedes efter ansøgning til personer, der opfylder et eller flere af følgende punkter:

  • Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser
  • Personer, der af et regionalt trafikselskab er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – fx Movias handicapkørsel
  • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør
    1) evnen til at færdes,

2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller
3) muligheden for at gennemføre en uddannelse

Parkeringskortet følger ejeren og kan derfor bruges i en hvilken som helst bil. Kortet gælder i 10 år og koster 425 kr. (fornyelse koster 250 kr.)
Læs mere – og ansøg – på hjemmesiden https://handicap.dk/brugerservice

Brobizz

Vær opmærksom på, at A/S Storebælt har en særlig rabatordning for handicapkøretøjer. Hvis du har et handicapparkeringskort, har modtaget støtte til køb af bil og/eller fritaget for afgifter jf. lov om social service kan du søge om et handicap brobizz.

Yderligere betingelser og ansøgningsskema: https://handicap.dk/brugerservice/brobizz

Ledsagelse

  • Ledsageordning til borgere under 67 år – vedligeholde interesser mv. – ikke socialpædagogisk behov
  • Hvis du ikke kan færdes alene uden for hjemmet
  • Bevares efter 67 år, hvis visiteret inden
  • Højst 15 timer/mdl. – der kan opspares timer over 6 mdr. til f.eks. kurser / besøg
  • Du kan selv pege på en ledsager, normalt ikke nærtstående, ordningen kan være en aflastning for pårørende

Solsikkesnoren

Den grønne nøglesnor viser medarbejdere i lufthavne, attraktioner osv at du har behov for ekstra tid, tålmodighed og hensyn.
Parkinsonforeningen har fået trykt en snor med logo og et lille kort med forklaring på de specifikke udfordringer. Denne sælges gennem webshoppen og koster 40 kr.
Efterhånden er en del andre instanser gået ind i solsikkeprogrammet og snoren udleveres blandt andet på apoteket og i en række supermarkeder.

Ledsagekort

Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, som har behov for ledsagelse for at kunne færdes i det offentlige rum. Kortet giver ledsager ret til gratis eller nedsat entré/befordring. Kortet gælder i 3 år og koster 200 kr.

Læs mere – og ansøg – på hjemmesiden https://handicap.dk/brugerservice. Her ligger også en liste over kultursteder, hvor ledsagekortet kan bruges.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.