Gode hjemmesider

Hjemmesider

Ud over Parkinsonforeningens egen hjemmeside www.parkinson.dk, er både www.borger.dk og www.aeldresagen.dk/ gode opslagsværker.

Ankestyrelsen er den instans, som behandler klagesager. De udgiver løbende principafgørelser, som kan være relevante at orientere sig i: https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/

Den uvildige konsulentordning, DUKH, giver god hjælp og overskuelig gennemgang af en lang række af servicelovens bestemmelser. https://www.dukh.dk/

Lovgivning

Serviceloven/Lov om social service http://www.socialjura.dk/content-storage/love/love/servicelov/

Læs mere om ledsageordning her.

Læs mere om støtte til nødvendige merudgifter for voksne her.

Læs mere om specialundervisning for voksne her.

Læs mere om rettigheder, råd og organisationer for personer med handicap her.

Læs mere om transport for personer med handicap her.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.