Det juridiske

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde og hvem du indsætter som ”fremtidsfuldmægtige”. Det kan være en eller flere personer, sidestillet eller i prioriteret rækkefølge.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du ikke længere kan varetage dine forhold på de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Det kan ske, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket eller lignende, hvorefter Familieretshuset på baggrund af lægeoplysninger beslutter at den skal træde i kraft.

Find flere oplysninger på https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagter/fremtidsfuldmagt eller søg rådgivning, fx hos Parkinsonforeningens advokat.

Værgemål

Hvis en person ikke er i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold (- og der ikke er oprettet en fremtidsfuldmagt), kan det være nødvendigt at vedkommende kommer under værgemål.

Det betyder, at en anden person – en værge – handler på hans/hendes vegne. Det er Familieretshuset, som iværksætter et værgemål og bestikker en værge. I de fleste tilfælde er personen stadig myndig og beholder dermed retten til at handle selv, herunder bevarer stemmeretten. Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt helt eller delvist at fratage den økonomiske retlige handleevne for at beskytte personen under værgemål mod at blive udnyttet eller selv at indgå uheldige økonomiske transaktioner.

Læs mere på www.borger.dk – søg værgemål

Plejeplan og plejetestamente

Hvis du har ønsker til din pleje, hvis du får konstateret demens, kan du oprette et plejetestamente.

Plejetestamentet skal vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan du ønsker din pleje. Kommunen skal så vidt muligt respektere de ønsker, du har givet udtryk for i plejetestamentet. Plejetestamentet er vejledende, og kommunen har ikke pligt til at følge alle dine ønsker.
Du finder flere oplysninger om emnet på www.borger.dk – søg på plejeplan

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.