Online pårørendegrupper

Formålet med online pårørendegrupper er at tilbyde et forum, hvor pårørende kan mødes uanset geografi og uden at planlægge at tage hjemmefra.

Når du deltager i onlinegruppe

Deltagerne møder ligestillede og udveksler erfaringer i et trygt og fortroligt rum. Deltagerne kan tale åbent med hinanden om f.eks. hverdagens udfordringer eller svære følelser i forbindelse med det at være pårørende.
Målet med pårørendegrupper er:

 • At deltagerne opnår bedre forståelse af rollen som pårørende
 • At deltagerne møder anerkendelse og får inspiration til handlemuligheder
 • At deltagerne får konkret viden om selvvalgte emner og aktiviteter i Parkinsonforeningen
 • At deltagerne får et netværk sammen med andre pårørende

Hver gruppe består af mindst fire deltager og med højst syv deltagere. Der optages ikke nye gruppemedlemmer efter opstartsmødet. De enkelte grupper sammensættes efter otte kategorier, så deltagerne er nogenlunde i samme livssituation – se beskrivelserne nedenfor.

Der afsættes halvanden time til første møde – efterfølgende møder er af én times varighed. Parkinsonforeningen faciliterer de første fem mødegange jf. nedenstående datoer og håber at gruppen har lyst til at holde kontakt efterfølgende.
Møderne afholdes via Teams med tændt kamera og mikrofon, hvor alle kan se og høre hinanden. Pårørendemøderne optages ikke og der er tavshedspligt om de ting, som drøftes i gruppen.
Deltagerne aftaler selv fra gang til gang, hvad indholdet på næste møde skal være.

Tilmelding

For at deltage i en gruppe kræver det at du tilmelder dig via hjemmesiden, så vi får alle oplysninger registreret korrekt Efter tilmelding modtager du en mail med link til møderne. 
Nedenfor finder du en oversigt over de pårørendegrupper, som vi starter op hen over efteråret. Er der stor søgning til en bestemt målgruppe, vil der blive oprettet flere grupper. 

Ved spørgsmål kontakt os gerne

Pårørendegruppe 4, 5 og 6:
Sundhedskonsulent Anna Ørtved, tlf. 92159021 eller mail anna.oertved@parkinson.dk 

Pårørendegruppe 1, 2, 3, 7 og 8:
Socialrådgiver Elsebeth Bech, tlf. 30736868 eller mail ebech@parkinson.dk 

Oversigt over grupperne

Denne pårørendegruppe er målrettet ægtefæller/partnere til et menneske med parkinson, der er blevet diagnosticeret indenfor de seneste to år. 

Det kan være en stor omvæltning at få en kronisk sygdom – også for den pårørende. I gruppen har du mulighed for at tale og udveksle erfaringer med andre i samme situation.  

Gruppe 1.1 afholdes hver anden mandag med opstart mandag d. 9. september fra kl. 14.00-15.30. 

 • 9. september kl. 14.00-15.30 (opstart) 
 • 23. september kl. 14.00-15.00 
 • 7. oktober kl. 14.00-15.00 
 • 21. oktober kl. 14.00-15.00 
 • 4. november kl. 14.00-15.00 

Tilmelding åbner her på siden 1. august og lukker en uge før opstart eller når gruppen har syv deltagere.

Denne pårørendegruppe er målrettet pårørende, hvis ægtefælle/partner har parkinson og fortsat er på arbejdsmarkedet.

Måske har I også hjemmeboende børn eller børn, som for nylig er flyttet hjemmefra.  

Gruppe 2.1 afholdes hver anden tirsdag med opstart tirsdag d. 3. september fra kl. 19.00-20.30.

 • 3. september kl. 19.00-20.30 (opstart)
 • 17. september kl. 19.00-20.00
 • 1. oktober kl. 19.00-20.00
 • 15. oktober kl. 19.00-20.00
 • 29. oktober kl. 19.00-20.00

Tilmelding åbner her på siden 1. august og lukker en uge før opstart eller når gruppen har syv deltagere.

Denne pårørendegruppe er målrettet ægtefæller/partner til mennesker med parkinson, hvor sygdommen har været kendt i nogle år.

I har indtil nu levet et nærmest normalt liv, men sygdommen begynder langsomt at fylde mere og mere.  

Gruppe 3.1 afholdes hver anden mandag med opstart mandag d. 2. september fra kl. 14.00-15.30. 

 • 2. september kl. 14.00-15.30 (opstart) 
 • 16. september kl. 14.00-15.00 
 • 30. september kl. 14.00-15.00 
 • 14. oktober kl. 14.00-15.00 
 • 28. oktober kl. 14.00-15.00 

Tilmelding åbner her på siden 1. august og lukker en uge før opstart eller når gruppen har syv deltagere.

 

Denne pårørendegruppe er målrettet pårørende til mennesker med parkinson i de senere faser.

I denne sammenhæng beskrives de senere faser som følgende: I de senere faser kan personen med parkinson måske gå eller stå uden hjælp, men kan ofte have brug for en rollator eller andet at støtte sig til. Det kan også være, at personen sidder i kørestol.

Personen med parkinson er ikke længere fuldstændig selvhjulpen og har brug for hjælp til visse eller alle dagligdagsfunktioner. Det kan derfor være, at personen får hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, er kommet på plejehjem, eller du som pårørende har overtaget mange af dagligdagens opgaver.

I tillæg til de tiltagende fysiske og motoriske symptomer kan personer med parkinson i de senere faser også opleve tiltagende kognitive symptomer.  

Kan du genkende beskrivelsen kan denne pårørendegruppe være noget for dig. Har din partner/forælder atypisk parkinson, og genkender du beskrivelsen, er du også velkommen. 

Gruppe 4.1 afholdes hver anden onsdag med opstart onsdag d. 4. september fra kl. 13.30-15.00

 • 4. september kl. 14.00-15.30 
 • 18. september kl. 14.00-15.00 
 • 2. oktober kl. 14.00-15.00 
 • 16. oktober kl. 14.00-15.00 
 • 30. oktober kl. 14.00-15.00 

Tilmelding åbner her på siden 1. august og lukker en uge før opstart eller når gruppen har syv deltagere.

Denne pårørendegruppe er målrettet pårørende, der har en ægtefælle/partner med Lewy Body Demens. Lewy Body Demens er den hyppigste af den atypiske typer af parkinson og sygdomsforløbet er ofte hurtigere nedadgående, end ved almindelig parkinson.  

Gruppe 5.1 afholdes hver anden tirsdag med opstart tirsdag d. 3. september fra kl. 13.30-15.00

 • 3. september kl. 14.00-15.30 
 • 17. september kl. 14.00-15.00 
 • 1. oktober kl. 14.00-15.00 
 • 15. oktober kl. 14.00-15.00 
 • 29. oktober kl. 14.00-15.00 

Tilmelding åbner her på siden 1. august og lukker en uge før opstart eller når gruppen har syv deltagere.

Denne pårørendegruppe er målrettet pårørende, der har mistet deres ægtefælle/partner med parkinson.

Gruppen er ikke et terapi- eller behandlingstilbud men en mulighed for at tale med andre i samme situation som dig selv.

Det er ikke et krav for at være med, at du for nylig har mistet din ægtefælle/partner, der kan også være gået et par år, men du føler, at du gerne vil tale med andre, der går eller har gået igennem det samme som dig. 

Gruppe 6.1 afholdes hver anden tirsdag med opstart tirsdag d. 10. september fra kl. 14.00-15.30

 • 10. september kl. 14.00-15.30 
 • 24. september kl. 14.00-15.00 
 • 8. oktober kl. 14.00-15.00 
 • 22. oktober kl. 14.00-15.00 
 • 5. november kl. 14.00-15.00 

Tilmelding åbner her på siden 1. august og lukker en uge før opstart eller når gruppen har syv deltagere.

Denne pårørendegruppe er dig, hvor en forælder har parkinson. Måske fungerer du allerede som den primære pårørende, hvis enten dine forælder bor alene eller begge forældre har udfordringer, som betyder at de skal have hjælp fra pårørende.

Du løser måske allerede – eller vil være forberedt på at løse – forskellige opgaver for din mor/far. Det kan både være helt praktiske ting i dagligdagen, men også i forhold til koordinering og kontakt neurolog, fysioterapeut eller kommunen.  

Gruppe 7.1 afholdes hver anden tirsdag med opstart tirsdag d. 10. september fra kl. 19.00-20.30.

 • 10. september kl. 19.00-20.30 (opstart)
 • 24. september kl. 19.00-20.00
 • 8. oktober kl. 19.00-20.00
 • 22. oktober kl. 19.00-20.00
 • 5. november kl. 19.00-20.00

Tilmelding åbner her på siden 1. august og lukker en uge før opstart eller når gruppen har syv deltagere.

Denne pårørendegruppe er for dig, som har en anden relation end ægtefælle/partner eller barn.  

Måske er du nabo, tidligere kollega, bror/søster eller en rigtig god ven, som vil hjælpe et andet menneske, som lider af parkinson.

Du har et nært forhold til den med parkinson og måske er du ovenikøbet den nærmeste i dennes netværk.  
Gruppen oprettes efter nærmere aftale, når der er mindst 4 tilmeldte. Ved interesse kontakt Elsebeth Bech, tlf. 30736868 eller mail ebech@parkinson.dk 

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.