Hjælp til at håndtere parkinson

Håndteringsadfærd – på engelsk coping – med Parkinsons sygdom varierer fra person til person. Alle, der har parkinson, vælger deres egne strategier for så vidt muligt at forblive sig selv.

Viden om håndteringsadfærd er vigtig. Ikke kun for den enkelte, som har parkinson, og dennes pårørende, men også for de fagpersoner, der omgiver familien. Undersøgelser peger nemlig på, at håndteringsadfærd kan være afgørende for følelsen af kropslig tilpashed, risiko for depression og livskvalitet.

Parkinson-sygeplejerske, Trine Hørmann Thomsen, har i sin ph.d.-afhandling og bogen ’Håndtering af hverdagslivet med parkinson – om styrke, sårbarhed og samliv’ beskrevet seks typer af håndteringsadfærd. Du kan læse mere om de seks typer af håndteringsadfærd i en artikel fra Parkinson Nyt i juni 2022 eller købe bogen på Saxo og samtidig støtte Parkinsonforeningen.

LÆS MERE: Artikel i Parkinson Nyt, juni 2022, s. 8-12

KØB BOGEN: Håndtering af hverdagslivet med parkinson – om styrke, sårbarhed og samliv

 

Redskaber til konsultationer hos neurolog og dagligdagen

Som forberedelse til samtaler med neurolog, praktiserende læge eller kommune kan det være en god ide at føre trivselsdagbog. En dagbog hvor du noterer lidt ned om den medicin, du tager, og hvordan du har det. Bemærk alle dine symptomer og forandringer i træthed og søvn, balanceproblemer og fald, problemer med fordøjelsen, vægtændringer, stress, infektioner samt psykiske og kognitive problemer.

Det gælder især i perioder, hvor medicindosis ændres, også selv om du ikke er sikker på, om ændringerne skyldes sygdommen. På den måde kan du få styr på, hvordan du bliver påvirket af medicinen og andre faktorer i hverdagen.

Husk, at al medicin kan give bivirkninger. Spørg pårørende eller venner, om de har bemærket, at du har ændret adfærd. Det er ikke altid, at man selv lægger mærke til det.

Dagbogen kan også være et godt værktøj, når du skal tale med dine pårørende om, hvordan du trives i dagligdagen.

DOWNLOAD: Dagbog til neurolog-konsultationer og dagligdagen

Et andet redskab er ’Håndtering i Hverdagen’ udarbejdet af Trine Hørmann Thomsen på baggrund af sin forskning om håndteringsadfærd. Redskabet kan bruges af personer med parkinson alene og/eller i samspil med de pårørende for at øge bevidstheden om:

  • Hvilke primære udfordringer opleves i hverdagen?
  • Hvilke specifikke håndteringsstrategier anvendes?
  • Hvilke delmål kan nedsættes for at håndtere de nævnte symptomer samt hvad kan motivere?
  • Hvornår på dagen dominerer symptomerne mest?
  • Hvad er vigtigst at tage med i konsultationer hos fagpersoner?

Redskabet kan bruges både i hverdagen og i forbindelse med konsultationer hos neurolog eller andre fagpersoner.

Sundhedsprofessionelle kan anvende redskabet som et dialogredskab eller i forbindelse med planlægningen af sundhedsfaglige indsatser målrettet den enkelte inden for rehabilitering og forebyggelse.

DOWNLOAD: Redskabet ’Håndtering i Hverdagen’

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.