Velkommen til Sjællands Østkreds

Vi dækker kommunerne Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge og Stevns. Formanden for kredsen hedder Kristine Nielsen. Du er velkommen til at kontakte hende eller en af kredsens andre kontaktpersoner, som du finder under fanemenuen bestyrelsen.

Vi har klubber/cafeer i Greve, Køge og Roskilde. Alle medlemmer er velkomne i alle klubber. Der afholdes klub/café én gang månedligt.

Vi arrangerer 4-5 temamøder årligt med oplysende formål, f.eks. med neurolog  fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, talepædagog, diætist eller socialrådgiver.

Der afholdes 2-3 pårørendemøder årligt, som altid giver mulighed for samtale og netværksdannelse.

Vi har udflugter 2-3 gange om året, som er tilpasset vores medlemmer, og der afholdes samlet julefest for alle medlemmer og julehygge i klubberne.

Tema- og pårørendemøder er  åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer.   Kommende arrangementer kan ses i vores kalender eller i  vores   aktivitetsoversigt for kommende periode. Billeder fra de forskelige arrangementer kan ses på vores galleri.

Der er mange motionsaktiviteter i vores kreds, f.eks Parkinson dansParkinson Boxing eller bordtennis

Vi udgiver vores eget blad, ParkinsonPosten 3 gange årligt

Kredsen blev stiftet 9. juni 1986 og har i dag ca. 675 medlemmer. Kredsen modtager økonomisk støtte fra Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

 

                                                                                             webmaster: bentjnielsen@mail.tele.dk