Parkinson vidensdag sætter fokus på træningsmotivation og strategier for fastholdelse heraf

Parkinson vidensdag er målrettet fysioterapeuter med interesse for udvikling og faglig sparring omkring træning og rehabilitering til personer med Parkinsons sygdom. På denne vidensdag sættes fokus på træningsmotivation og herunder forudsætninger for ændring og fastholdelse af fysisk aktivitet.

Den typiske person med Parkinsons sygdom er mere eller mindre fysisk inaktiv, og som fysioterapeuter er vi bevidste om, at hensigtsmæssig medicinering, fysisk aktivitet og specifik træning er essentielt for at understøtte bedst mulig livskvalitet og motorisk funktion gennem livet med parkinson. Spørgsmålene er dog:

  • Hvordan kan vi som behandlere bedst understøtte og fremme den enkeltes træningsmotivation, og dermed afhjælpe den fysisk inaktive adfærd, som mange parkinson patienter er fanget i?
  • Hvordan støtter fysioterapeuten bedst muligt op om en vedvarende træningsmotivation, i henholdsvis sygdoms og fritids-/foreningskontekst, efterhånden som sygdommen progredierer?

 

Vidensdagen har således til formål at sætte fokus på hvordan fysioterapeuten bedst muligt kan understøtte og hjælpe den enkelte parkinson patient med at fastholde sin træningsmotivation gennem livet med parkinson.

Dagen indledes med et spændende oplæg om forudsætninger for ændring og fastholdelse af træning ved psykolog og klinisk professor Julie Midtgaard, Center of Applied Research in Mental Health Care (CARMEN), Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet. Gennem oplægget vil der være plads til spørgsmål samt mindre summepauser med fokus på, hvordan teori og strategier bedst omsættes til handling i fysioterapeutens egen praksis og hverdag med parkinson patienten.

Efter en pause med plads til networking fortsætter vidensdagen med workshop og videre drøftelse i mindre grupper om, hvordan den nyerhvervede viden om motivation kan omsættes til hensigtsmæssig handling i egen praksis.

Med afsæt i den for parkinsonpatienten vigtige egentræning og fysioterapeutens rolle som brobygger, afrundes dagen med korte præsentationer af relevante aktiviteter i sociale kontekster, hvor der i stedet for sygdommen er fokus på fællesskab, bevægeglæde og ’sved på panden’.

Praktiske oplysninger

  • Pris: gratis
  • Målgruppe: Fysioterapeuter på Parkinsonforeningens behandlerliste samt øvrige fysioterapeuter med interesse inden for parkinson træning og rehabilitering
  • Udbyder: Parkinsonforeningen i samarbejde med Sano

TILMELDING:  Udfyld her   

Har du spørgsmål? Kontakt Vibeke W. Grønlund på mail eller tlf: 24 96 22 18. Tilmeldingsfrist er d. 31. august 2023.