Praktiske oplysninger:

Dato: 12. april og 3. maj 2024

Tid: Begge dage kl. 8.45 – 16.00

Sted: Aarhus, lokalitet følger

Pris: 4.500 kr. inklusive forplejning begge dage

Deltagerantal: Max 20 fysioterapeuter

Udbyder: Parkinsonforeningen i samarbejde med Sano

Certificering: Kurset afsluttes med en kort skriftlig test. Ved gennemført test opnås mulighed for registrering på Parkinsonforeningens hjemmeside med navn og kontaktdata til fysioterapi klinik/arbejdsplads

Tilmelding: KLIK HER

Har du spørgsmål, kan de rettes til Vibeke W. Grønlund på vg@parkinson.dk eller tlf: 24 96 22 18. Tilmeldingsfristen er den 22. marts 2024.

                                                

Om kurset:

Med afsæt i ”European Physiotherapy Guideline for Parkinson’s Disease” samt nyeste viden indenfor Parkinsons sygdom og fysioterapeutiske interventioner, fokuserer kurset på undersøgelse og behandling i kliniske relevante faser, klinisk ræsonnering og relevante interventioner i de forskellige faser.

På kurset præsenteres den nyeste neurologiske viden på området, og desuden vurderes medicinens indflydelse på træningseffekt og non-motoriske symptomer.

Kurset er tilrettelagt så der veksles mellem teori og praksis. Den praktiske afprøvning vil begge dage foregå i grupper med parkinson patienter som kaniner.

Ved afslutning på dag ét præsenteres og udleveres mindre opgave, som hver kursist arbejder med frem til kursusdag to. Kursusdag to indledes med opsamling på aktuelle opgave.

 

Målet med kurset er:

At den enkelte fysioterapeut efter kurset:

  • Kan undersøge og klassificere patienter med ideopatisk Parkinsons sygdom og dernæst tilrettelægge evidensbaserede trænings- og behandlingsforløb
  • Har opnået en bred viden og forståelse for Parkinsons sygdom, herunder såvel de motoriske og nonmotoriske symptomer samt deres betydning for det samlede behandlingsforløb
  • Har opnået en bred tværprofessionel viden og forståelse for, hvilke andre faggruppers kompetencer der kan være til gavn i det samlede rehabiliteringsforløb for den enkelte person med Parkinsons sygdom.

 

Undervisere på kurset:

Kristian Winge, neurolog samt lektor v/SDU

Jakob Frederiksen, fysioterapeut, Cand.Scient.fys, Allerød fysioterapeuterne samt forskningsassistent v/ Klinik for bevægeforstyrrelser, afd. For Hjerne- og Nervesygdomme Rigshospitalet Glostrup

Vibeke W. Grønlund, fysioterapeut, MEd, Projektleder for Videns- og kompetencecentret for rehabilitering til mennesker med parkinson (ved Parkinsonforeningen og Rehabiliteringscenter Sano).