Ses vi, når vi gentager succesen fra 2018 og mødes til Parkinson Unity Vendelbo Walk 2024?

Med Vendelbo Walk sætter vi fokus på Parkinsons sygdom og skaber synlighed, sammenhold, samvær og netværk – samt inspirerer til at dyrke motion.

Vi inviterer til en dag med fest og højt humør og vi håber, I vil tage familie og venner med til en hyggelig dag.

Program for dagen i Tolne Skov:

Kl. 09.00 – 10.00: Ankomst og indskrivning/udlevering af T-Shirt

Kl. 10.00: Velkomst & præsentation af konferencier Jacob Haugaard

Kl. 10.15: Tale v. borgmester Søren Smalbro

Taler v. landsformand René La Cour Sell

Taler v. kredsformand Pia Fog

Kl. 10.45: Sang: bykor & dagens Parki-sang/Øvrige fællessange

Kl. 11.15: Opvarmning til motion (Else Schalz)

Gå-/løbeture (Vianna Mortensen)

Parkisondans/Parkisonboksning

Kl. 12.00: Præsentation af Handicaplift

Kl. 12.15: Frokost og hygge – mad kan købes på pladsen v/Bones & Café Fisk

Kl. 13.30: Underholdning v. ”Trylle- og Ballonmand”

Musikalske indslag

Flere muligheder for fysisk aktivitet for mennesker med parkinson

Kl. 15.30: Konferencier Jacob Haugaard ”runder dagen af”

Der er indgået aftale med Nordjyllands Trafikselskab (NT) om gratis togtransport tur/retur Tolne station fra nærmeste station under Nordjyske Jernbaner (NJ). Togbilletten printes eller lægges på telefonen ved afslutningen af tilmeldingen. Fra Tolne station til Pavillonen i skoven (ca. 1 km) transporteres gæsterne gratis i bus.

Tilmelding: KLIK HER