Parkinsonforeningen udbyder i samarbejde med ’Komiteen for Sundhedsoplysning’ en række online kurser. Formålet er at give pårørende redskaber til at passe bedre på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer, for at undgå at de selv bliver stressede eller syge.

Kurset består af 6 undervisningsgange og alle deltagere får en bog tilsendt forud for kursusstart og har adgang til en række e-læringsmoduler.

Sideløbende afholdes 3 gruppesessioner ved Parkinsonforeningens socialrådgiver. Her er ordet frit med udgangspunkt i undervisningen kombineret med gruppens ønsker til emner.
Der vil være information om tilbud og muligheder i foreningen samt andre instanser, hvor der er hjælp at hente.

  • I foråret 2023 udbydes 2 hold (i alt 14 pladser) med fælles undervisning torsdag aften fra 19-20 med opstart d. 27. april.
  • Holdet mødes efter undervisningen hver anden uge fra kl. 20.15-21.15 til gruppesessionen (hold 5 i ulige uger – hold 6 i lige uger).
  • Efter ønske fra medlemmerne er holdene sammensat, så deltagerne befinder sig i nogenlunde samme livssituation. Hold 5 er forbehold de voksne børn, mens hold 6 er forbehold ægtefælle/samlever, som stadig selv er på arbejdsmarkedet og måske også har hjemmeboende børn.

Hvis du ønsker at deltage i ovennævnte kursus eller har spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte socialrådgiver Elsebeth Bech på ebech@parkinson.dk / 30 73 68 68.

Den 20. marts er Lea Munk Staugaard tilbage fra barsel og bliver igen kontaktperson på projektet (lms@parkinson.dk).