Har du brug for at vide mere om rollen som pårørende til et menneske med parkinson?

Parkinson påvirker ikke kun den, som får diagnosen. Alle i familien bliver påvirket af sygdommen. Udfordringerne ved den gradvise udvikling af sygdommen viser sig over tid og påvirker også den pårørende, parforholdet og familielivet. Det kan være svært at tale åbent om, og der er behov for løbende omstilling.

Parkinsonforeningen udbyder et kursus for ægtefæller/samlevende til personer med parkinson, der ønsker redskaber til at håndtere den ændrede hverdag.
Psykolog Susanne Orth har mange års erfaring med parkinson og er gennemgående underviser dagen igennem. Desuden fortæller Parkinsonforeningens socialrådgiver Elsebeth Bech om relevante støttemuligheder. Der bliver god mulighed for at møde andre pårørende og for at stille spørgsmål undervejs.

I løbet af dagen serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Tid og sted for pårørendekurset: lørdag d. 18. november 2023 kl. 10.00-17.00 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Blvd. 2, 2630 Taastrup.

Pris: Kurset er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer er prisen kr. 485.
Hvis man som tilmeldt ikke møder op på dagen, vil der efterfølgende blive opkrævet et no-show gebyr på kr. 400.

Medlemskab af Parkinsonforeningen er personligt og koster kr. 350 årligt, mens et parmedlemsskab koster kr. 500.
Medlemskab giver bl.a. adgang til faglig rådgivning og medlemsbladet Parkinson Nyt.

Holdet er fuldt besat og tilmeldingen er lukket