Om forskningsseminaret
Forskningsseminaret har til formål at give forskere med interesse inden for ikke-farmakologisk rehabiliteringsforskning og Parkinsons sygdom mulighed for at formidle deres forskning, udveksle viden og danne netværk forskere imellem. Hertil har seminaret til formål at indkredse anbefalinger for videre forskning og udvikling inden for parkinsonrehabilitering.

Målgruppe
Rehabiliteringsforskere med interesse for Parkinsons sygdom.

Arrangører
Videns- og kompetencecenteret for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom (Sano og Parkinsonforeningen). Arbejdsgruppen bag seminaret består af Lektor Jette Thuesen (SDU), Professor Ulrik Dalgas (AU), Neurolog og ph.d. Kristian Winge (Slagelse sygehus og SDU), antropolog og ph.d. Merete Tonnesen (DEFACTUM), sygeplejerske og ph.d. Trine Hørmann Thomsen (Rigshospitalet/Glostrup), Direktør Astrid Blom (Parkinsonforeningen) og Forskningsassistent Cecilie Thrue (AU).

Pris og transport
Deltagelse er gratis og transportudgifter dækkes i forlængelse af forskningsseminaret ved fremsendt dokumentation.

Forplejning
Dagen byder på fuld forplejning og evt. særlige kostbehov meddeles ved tilmelding

Tilmelding
Tilmelding via linket.

TILMELDING: Forskningsseminar

Program
Programmet for dagen er fortsat under udvikling, men forventes at bestå af:

  • Indledende oplæg ved keynote speaker fra en udenlandsk forskningsinstitution.
  • 2-3 sessioner hvor rehabiliteringsforskere (såvel erfarne forskere som unge/nye forskere inviteres til at indsende abstracts) på baggrund af indsendt abstract får mulighed for at præsentere deres forskning og få feedback.
  • Pauser med fokus på netværksdannelse.
  • Afsluttende plenumdrøftelse om behov og anbefalinger for den videre rehabiliteringsforskning. Drøftelsen faciliteres af Professor Thomas Maribo (AAU, DEFACTUM).

Programmet bliver tilpasset løbende, og endeligt program for forskningsseminaret vil foreligge primo oktober2023.

INDSENDELSE AF ABSTRACTS
Abstract skal indeholde introduktion, metode, resultater og konklusion (perspektiver). Det samlede abstract må max. være på 350 ord. Fuldt navn, titel og affiliering på alle forfattere skal fremgå øverst på abstract samt kontaktdata på korresponderende forfatter. Dette indgår ikke i det samlede antal ord.

Deadline for indsendelse af abstract er den 6. juni 2023 Abstract sendes til videnskabelig assistent Cecilie Thrue ceth@ph.au.dk. Mærk emnefelt: Abstract forskningsseminar 2023 – ’navn på korresponderende forfatter’

Kriterier
Abstract baseret på publicerede resultater mere end 2 år gamle accepteres som udgangspunkt ikke, da forskningsseminaret ønsker fokus på igangværende og netop afsluttede projekter

Bedømmelse af abstracts
Vurderingspanelets bedømmelse af indsendte abstracts vil være afsluttet medio august 2023, hvorefter alle korresponderende forfattere af abstracts vil få besked i løbet af uge 34.

Arbejdsgruppen bag seminaret består af Lektor Jette Thuesen (SDU), Professor Ulrik Dalgas (AU), Neurolog og ph.d. Kristian Winge (Slagelse sygehus og SDU), antropolog og ph.d. Merete Tonnesen (DEFACTUM), sygeplejerske og ph.d. Trine Hørmann Thomsen (Rigshospitalet/Glostrup), Direktør Astrid Blom (Parkinsonforeningen) og Forskningsassistent Cecilie Thrue (AU).