Lørdag den 5. november 2022 uddeler Parkinsonforeningen 3,5 mio kr. til en række spændende forskningsprojekter, der hver især arbejder på at finde en brik i det store puslespil om parkinson.

Foreningens forskningsråd varetager den faglige vurdering af ansøgninger. Midlerne til forskningslegaterne stammer fra arv og donationer, fra Bjarne Saxhofs Fond og Sinding Gruppen. Ved samme lejlighed uddeles Parkinsonforeningens frivilligpris, Pakkenbergprisen.

Formand for Parkinsonforeningens Forskningsråd, Hartwig Siebner, gennemgår den forskning, som Parkinsonforeningens Forskningsråd i år har valgt at belønne med et legat. Grevinde Alexandra overrækker legaterne.

Desuden holdes tre oplæg om aktuel forskning.

  • Miriam Højholt Terkelsen og Victor Hvingelby, to unge forskere fra Aarhus Universitet, holder oplæg om det såkaldte STEP-PD-studie. Under ledelse af Nicola Pavese undersøger STEP-PD-studiet, om behandling med strøm fra en rygmarvselektrode kan forbedre gangproblemer hos patienter med Parkinsons sygdom.
  • Sanne Simone Kaalund, Bispebjerg Universitetshospital, præsenterer nye målemetoder af forbindelser mellem nerveceller (synapser) hos patienter med neurodegenerative sygdomme som parkinson og MSA. Målet er at udvikle en metode til at bestemme antal synapser og teste, om de relaterer sig til nervecelletab og kognitive forstyrrelser i PSP og MSA. Hermed kan forhåbentlig bidrages til fremtidig behandling.
  • Poul Henning Jensen, Aarhus Universitet, fremlægger resultater og planer for forskning i alfa-synucleinpatologiens skjulte neurotoksiske niveau, der har betydning for, hvor hurtigt, parkinson udvikler sig. Man ønsker at udvikle teknikker til at påvise ikke-synlige celleskadelige alfa-synuclein-aggregater. Hermed kan undersøges sygdomsbeskyttende mekanismer og stoffer.

Tid og sted
Lørdag den 5. november kl. 14.00-17.00 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

OBS: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig, men arangementet optages og kan efterfølgende ses hjemmefra via foreningens kanal på YouTube.