Hvordan vil du tilrettelægge dit arbejdsliv med Parkinsons sygdom?

  • Giver sygdommen dig symptomer, som er vanskelige at håndtere i dit daglige arbejde?
  • Hvilke muligheder findes der i lovgivningen, som kan kompensere dig for disse vanskeligheder?
  • Hvilke muligheder findes der, hvis du skal forlade arbejdsmarkedet?
  • Hvilke psykologiske og kognitive problemer kan der opstå, når man lever med Parkinsons sygdom og hvordan kan disse håndteres

Dine egne ønsker til dagen vil blive inddraget, ligesom du vil få rig mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere.

Dagen indledes af Brian Guldbrandt, der fortæller om, hvordan han forener sit job med parkinson. Herefter oplæg fra neuropsykolog Tina Kristensen og om eftermiddagen oplæg om de lovgivningsmæssige muligheder ved foreningens egen socialrådgiver.

Kurset er fortrinsvis for personer med parkinson, men pårørende er velkomne, og afholdes lørdag den 9. april kl. 9.30 – kl. 16.00 på Fredericia Uddannelsescenter.

Kurset er gratis for medlemmer af Parkinsonforeningen og allerede tilmeldte vil få deltagergebyret retur.
NB: Der er et no-show gebyr på 500 kr., hvis man ikke fremmøder til kurset alligevel.

Tilmeldingsfristen er 22. marts 2022.

TILMELDING: For tilmelding og betaling tryk her

Parkinsonforeningen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at mindske risiko for coronasmitte. Hvis det ikke er muligt at afholde kurset fysisk, vil det istedet blive afholdt online som et webinar.

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 3635 0230 eller mail lms@parkinson.dk

Jeg glæder mig til at se jer
Lea Munk Staugaard