Parkinsonforeningen med klar besked til Miljøstyrelsen: Stop brugen af Reglone

I 2019 blev sprøjtegiften Reglone forbudt i EU, fordi giften indeholder aktivstoffet diquat. Trods et forbud i EU har Miljøstyrelsen siden dengang givet landbruget dispensation til fortsat at bruge Reglone. Dispensationen er givet til brug af Reglone til nedvisning af kartofler og ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver til frø.

Flere videnskabelige undersøgelser har påpeget en sammenhæng mellem diquat og udvikling af Parkinsons sygdom. I 2023 blev diquat desuden identificeret som ét af ti aktive stoffer, der har en direkte giftvirkning på dopaminproducerende celler i hjernen, hvilket er de celler, der er involveret i parkinson.

Parkinsonforeningen har i foråret 2024 sendt to breve til Miljøstyrelsen, hvor vi udtrykker stor bekymring for, at de fortsat giver danske landmænd dispensation til at bruge Reglone.

Miljøstyrelsen svarer: ”Reglone er sikkert at anvende med nedsat dosis (max. 2x 0,8 og 0,75 L/ha i stedet for 2x 5L/ha) med de risikobegrænsede foranstaltninger, som er fastsat i de specifikke dispensationer” og ”Miljøstyrelsen vurderer, at anvendelsen af Reglone i henhold til den givne dispensation ikke giver øget risiko for udvikling af Parkinson”.

Parkinsonforeningen har været i dialog med lektor emeritus og forsker ved Institut for Molekylær medicin på Syddansk Universitet, Jan Gramsbergen. Hans vurdering er, at ingen dosis er sikker. Han påpeger, at nogle studier viser en sammenhæng mellem brugen af diquat og parkinson, mens andre ikke gør. Det er på grund af usikkerheden og manglende data, at EU-Kommissionen har forbudt brug og markedsføring af diquat. Derudover understreger han, at studier, der kun undersøger effekten af et enkelt stof som diquat, overser cocktaileffekten dvs. det vigtige forhold, at diquat typisk anvendes i landbruget sammen med andre pesticider, herunder glyfosat og bestemte svampemidler, som også er mistænkt for at øge risikoen for Parkinsons sygdom. Denne cocktaileffekt forstærker giftigheden af det enkelte stof.

Parkinsonforeningen fortsætter arbejdet for, at Miljøstyrelsen anlægger et forsigtighedsprincip og ikke fortsætter med at give dispensation til at bruge Reglone i Danmark.

Spørgsmål og cases

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at henvende dig til teamleder og sundhedspolitisk konsulent Marlene Grønnegaard Them på tlf. 36 35 02 35 eller mgt@parkinson.dk. Vi er også meget interesseret i at høre din historie, hvis du har været udsat for pesticider, har parkinson og ønsker at fortælle din historie offentligt.

Nyheden er opdateret den 5. juni 2024.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.