Forsøgsdeltagere søges til projekt om levodopa og smerte

Aarhus Universitetshospital søger patienter med smerte, der vil være med i et nyt studie, der skal give en bedre forståelse af, hvordan man kan forbedre effekten af levodopa.

Kort om projektet
Påvirkning af motorikken er et af de vigtigste symptomer ved Parkinsons sygdom, og op til 95 af mennesker med denne sygdom har smerter. Dette har ofte betydelig indvirkning på livskvalitet.
Den mest udbredte behandling af motoriske symptomer i Parkinsons er levodopa, der også har positiv virkning på patienters smerter. Men effekten af levodopa aftager ofte efter nogle år. Dette forskningsprojekt vil undersøge, hvordan man kan optimere levodopas effekt på motoriske symptomer og smerte i patienter med Parkinsons sygdom.

Hvem kan deltage?
Deltagere skal være i levodopabehandling, som de vil skulle sætte i bero natten inden testdage.

Deltagelse i forsøget er frivilligt, og alle kan til enhver tid kunne trække sig fra forsøget undervejs. Projektet er støttet af Parkinsonforeningen, og transportudgifter til og fra Aarhus Universitetshospital vil blive dækket.

Læs mere om projektet via linket – herunder oplysninger om hvordan du kommer i kontakt med de ansvarlige bag.

LÆS MERE: Forsøgsdeltagere søges

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.