Kom med på erhvervskursus

Få viden, støtte og redskaber til tilrettelæggelse af arbejdslivet.

Hvis du er i job og har Parkinsons sygdom, oplever du måske en række udfordringer og søger mere viden i forhold til at håndtere disse.

  • Hvilke psykologiske og kognitive problemer kan opstå, når man lever med parkinson?
  • Har du symptomer, som er vanskelige at forene med dit daglige arbejde?
  • Hvordan tilrettelægger du arbejdslivet med Parkinsons sygdom?
  • Hvilke lovgivningsmæssige muligheder er der for at kompensere for disse vanskeligheder?
  • Er der mulighed for at arbejde mindre – eller helt forlade arbejdsmarkedet?

Det er nogle af de ting, som du bliver klogere på, hvis du deltager på Parkinsonforeningens erhvervskursus. Gennemgående for dagen er erfaringsudveksling med de øvrige deltagere og mulighed for refleksion i forhold til egen situation.

Dagen indledes med en personlig beretning om balancen mellem arbejdsliv og Parkinson. Herefter et oplæg ved Trine Hørmann Thomsen, Klinik for Bevægeforstyrrelser, Rigshospitalet Glostrup med fokus på arbejdslivet med de non-motoriske symptomer og forslag til konkrete håndteringsstrategier. Parkinsonforeningens socialrådgiver, Lea Munk Staugaard, står for eftermiddagens program med fokus på støttemulighederne på arbejdsmarkedet og øvrige relevant lovgivning for personer under folkepensionsalderen.

Yderligere information fås efter d. 22. marts 2023 hos socialrådgiver Lea Munk Staugaard på tlf. 3635 0230. Mail: Lms@parkinson.dk

Tid og sted
Lørdag d. 15. april 2023 kl. 09.30-16.00 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Pris: Kurset er gratis for medlemmer, mens prisen for ikke-medlemmer er 480 kr. Hvis man som tilmeldt ikke møder op på dagen, vil der blive opkrævet no-show gebyr på 400 kr.

Medlemskab af Parkinsonforeningen er personligt og koster 350 kr. årligt, mens et parmedlemsskab koster 500 kr. Medlemskab giver bl.a. adgang til faglig rådgivning og medlemsbladet Parkinson Nyt.

Tilmeldingsfristen er 4. april. Du får en bekræftelse i forbindelse med tilmelding og endeligt program sendes pr. mail i ugen op til kurset.

KOM MED: Tilmelding

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.