Behandling med fokuseret ultralyd er kommet til Danmark

Et privat hospital i Middelfart har nu etableret behandlingen MRgFUS eller det som også kaldes fokuseret ultralyd.

Fokuseret ultralyd er oprindelig blevet udviklet til at behandle essentiel tremor. Men den kan også anvendes til tremor-dominant parkinson. Du kan læse om denne behandlingsform i e-avisen Nyt om parkinsonforskning nr. 3, som du finder via linket.

E-AVIS: Tema om ultralyd

Privathospitalet Progardia kan anvende MRgFUS til at behandle både essentiel tremor og tremor-dominant parkinson.

I det offentlige behandlingstilbud er der dog kun åbnet op for behandling med MRgFUS til essentiel tremor. Dette offentlige behandlingstilbud bliver formodentlig etableret på Skejby Sygehus i løbet af 2022. Men tremor-dominant parkinson er endnu ikke blevet godkendt som en del af det offentlige behandlingstilbud, og derfor skal man som parkinsonpatient selv betale for behandlingen, hvis ikke en sundhedsforsikring kan dække udgifterne. Vi forventer, og arbejder for, at MRgFUS også bliver en del af det offentlige (og gratis) behandlingstilbud.

 

Billede: https://progardia.dk/

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.