Forsørgelse

Seniorpension

Du kan tilkendes seniorpension, hvis du har:

  • været i alt 20-25 år på arbejdsmarkedet
  • højest har 6 år til folkepensionsalderen
  • en arbejdsevne svarende til max 15 timer ugentlig ift. seneste job

Niveauet for ydelse er som førtidspension, og mange pensionsselskaber sidestiller seniorpension med førtidspension.  Seniorpension ansøges via borger.dk og sagen behandles af ATP, seniorpensionsenheden. Ansøgning kan tidligst ske 6 måneder inden alderskravet er opfyldt og afgørelsen om retten til seniorpension skal foreligge senest 6 måneder efter at ansøgningen er modtaget. Din kommune (jobcentret) indsamler og indsender den nødvendige lægelige dokumentation samt oplysninger om jobfunktionerne i dit seneste job til ATP, Seniorpensionsenheden, der træffer afgørelsen.

Læs mere om seniorpension på www.borger.dk

Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes indtil folkepensionsalderen, hvis arbejdsevnen varigt nedsat til det ubetydelige og det kan dokumenteres, at du ikke kan blive selvforsørgende.

Hvis du er under 40 år, er du som udgangspunkt ikke berettiget til førtidspension. Der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan som ved fleksjob – og der kan iværksættes ressourceforløb til udvikling af arbejdsevnen, medmindre det er åbenbart formålsløst (OBS argumenter imod).

Satsen for førtidspension (bevilget efter 2003) er 236.856 for enlige og 201.336 for gifte/samlevende.
Fra den 1. januar 2023 bliver ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt ikke modregnet, hvis du modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.