|Sydvestjylland

Sydvestjylland

Her finder du lokal viden, netværk og inspiration.

Klubber

Klub Esbjerg

i

Tlf.:

Klub Grindsted/Billund

Jytte Læborg

Bekkasinvej 10 E

7200 Grindsted

Tlf.: 75 32 29 15

blaeborg@gmail.com

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.